Akademia Ignatianum w Krakowie

O uczelni

Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie jest wyższą uczelnią kościelną z prawami państwowymi prowadzoną przez jezuitów. Uczelnia znajduje się w samym centrum Krakowa, w pobliżu Rynku Głównego, Dworca Głównego i Galerii Krakowskiej. Ignatianum jest jedną z blisko dwustu uczelni jezuickich na całym świecie słynących z prestiżu oraz wysokiego poziomu nauczania. Nazwa uczelni nawiązuje do założyciela zakonu jezuitów: św. Ignacego z Loyoli.

 

 

Idź do Uczelni

Kierunki Studiów

Studia stacjonarne I stopnia (lic.)

 • Filozofia

 • Kulturoznawstwo

 • Turystyka i rekreacja

 • Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

 • Pedagogika

 • Praca socjalna

 • Filologia angielska

 • Administracja i polityka publiczna

 • Nauki o polityce

 • Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej

Studia niestacjonarne I stopnia (lic.)

 • Pedagogika

 • Administracja i polityka publiczna

Studia stacjonarne II stopnia (mgr)

 • Arteterapia
 • Filozofia

 • Kulturoznawstwo

 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 • Pedagogika

 • Administracja i polityka publiczna

 • Filologia angielska

Studia niestacjonarne II stopnia (mgr)

 • Pedagogika

 • Administracja i polityka publiczna

Studia jednolite magisterskie stacjonarne (mgr)

 • Psychologia

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia jednolite magisterskie niestacjonarne (mgr)

 • Psychologia

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Rekrutacja

Kontakt

CENTRUM OBSŁUGI STUDENTA AIK

ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków
kontakt wyłącznie drogą mailową i telefoniczną

e-mail: rekrutacja@ignatianum.edu.pl

tel. 12 39 99 699

tel. 12 39 99 585

telefon czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00.