Uniwersytet ekonomiczny w krakowie

O uczelni

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to nowoczesna uczelnia z tradycjami sięgającymi 1925 roku. Uniwersytet należy do największych ośrodków naukowo-badawczych o profilu ekonomicznym w Polsce. Prowadzone są w nim liczne badania naukowe i obecnie kształci się około 13 tys. studentów.

Uczelnia nieprzerwanie realizuje misję wskazaną przez swoich założycieli: Rerum cognoscere causas et valorem (Poznawać przyczyny i wartości rzeczy), kształcąc serca i umysły kolejnych pokoleń znakomitych specjalistów.

Trwałość tego zobowiązania potwierdza 95-letnia historia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie mieści się przy ulicy Rakowickiej 27, w niewielkiej odległości od Starego Miasta oraz Dworca Głównego w Krakowie. Daje to wiele możliwości i ma swoje ogromne zalety.

Idź do Uczelni

Struktura

Studenci  zdobywają wiedzę w trzech kolegiach:

Bogata oferta dydaktyczna

Wizytówką Uczelni jest szeroka oferta kierunków i specjalności, która wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniom rynku pracy.

Aktualnie UEK oferuje kształcenie w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na ponad 30 kierunkach studiów pierwszego i drugiego stopnia, w Szkole Doktorskiej, a także studia podyplomowe oraz prestiżowe studia MBA.

W bogatej ofercie znajdują się nie tylko studia w języku polskim, ale także programy kształcenia w języku angielskim na wszystkich stopniach studiów i w różnorodnej formule.

Cechą charakterystyczną Uniwersytetu jest szeroka gama wykładanych przedmiotów. Oprócz nauk ekonomicznych są to również kursy z dziedzin humanistycznych, społecznych oraz ścisłych, wśród nich m.in. takie jak: socjologia, prawo, historia, filozofia, chemia, biologia, fizyka, towaroznawstwo czy ekologia.

Szczegóły na temat dostępnych kierunków studiów oraz specjalności można znaleźć na portalu dla kandydatów

Możliwości rozwoju

Uczelnia dysponuje szerokim zapleczem naukowo-dydaktycznym, oferując studentom przestronne sale wykładowe, świetnie wyposażone laboratoria, nowoczesną bibliotekę, basen, halę sportowo-widowiskową, a także wciąż rozbudowywany kampus. Na uczelni działają liczne koła naukowe, organizacje i stowarzyszenia studenckie, w tym sportowe, które zapewniają możliwość rozwijania swoich pasji oraz zdobywania nowych doświadczeń.

O atrakcyjności studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie decyduje możliwość uzyskiwania różnych certyfikatów i uprawnień zawodowych. Absolwentom, nie tylko naszej Uczelni, chcącym nadal podnosić swoje kwalifikacje, oferujemy liczne studia podyplomowe. Prowadzimy także prestiżowe studia MBA (Master of Business Administration) i MPA (Master of Public Administration). Uniwersytet Ekonomiczny posiada liczne umowy z uczelniami krajowymi i zagranicznymi, w zakresie wzajemnej wymiany studentów i kadry naukowo-dydaktycznej oraz współorganizowania konferencji.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie aktywnie współpracuje z ok. 200 ośrodkami zagranicznymi. Po Uniwersytecie Warszawskim jest drugą uczelnią w Polsce pod względem liczby wysyłanych za granicę studentów.

Studenci mają możliwość uczestniczenia w zagranicznych stażach i praktykach, a także uzyskania podwójnych dyplomów – Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz zagranicznej uczelni partnerskiej – niemieckiej, szwedzkiej, francuskiej lub amerykańskiej.

Na uczelni funkcjonuje Dział Współpracy Międzynarodowej, który odpowiada głównie za współpracę Uniwersytetu z partnerami zagranicznymi. Aktywnie działa też Biuro Programów Zagranicznych, które uruchomiło pierwszy w Polsce semestralny program ekonomiczno-biznesowy oraz studia licencjackie i magisterskie w języku angielskim.

Dla wkraczających w mury naszej uczelni studentów pracownicy BPZ-u mają kilka porad:

 • zapoznaj się z wymogami i terminami dotyczącymi rekrutacji,
 • staraj się o dobrą średnią ocen,
 • pracuj nad doskonaleniem języka i zadbaj o odpowiednie certyfikaty,
 • angażuj się aktywnie w życie uczelni.

Praktyki

Wybierając studia na UEK otrzymasz możliwość zdobycia niezbędnego na rynku pracy doświadczenia zawodowego już w trakcie studiów.

W stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy wspiera studentów Akademickie Centrum Kariery UEK. Przygotowuje liczne szkolenia, które w przystępny sposób pozwalają zapoznać się z tajnikami rekrutacji. Ich uczestnicy zyskują profesjonalne przygotowanie do procesu, np. poprzez symulację rozmowy kwalifikacyjnej, czy poznanie metody Assessment Center. ACK w swojej ofercie proponuje również szkolenia związane z rozwojem umiejętności miękkich, takich jak: praca w grupie, radzenie sobie ze stresem, twórcze myślenie, czy asertywność.
ACK stara się stworzyć studentom UEK jak najwięcej możliwości do zdobycia doświadczenia zawodowego wyznając zasadę, że poprzez praktykę, wolontariat, działalność w kołach naukowych lub pracę można lepiej poznać swoje predyspozycje. W działaniach tych wspiera nas ponad 1600 polskich i zagranicznych firm. Więcej szczegółów można odnaleźć na stronie: https://www.kariery.uek.krakow.pl/.

Kierunki Studiów

Kierunki studiów I stopnia

ADMINISTRACJA (lic.)

Studia prowadzone w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym

Specjalności:

 • Procedury w administracji
 • Bussines administration
EKONOMIA (lic.)

Studia prowadzone w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym

Specjalności:

 • Analityka ekonomiczno-finansowa
 • Ekonomia menedżerska
 • Konsulting gospodarczy
 • Nieruchomości i inwestycje
 • Przedsiębiorczość i finansowanie biznesu
 • Przedsiębiorczość i innowacje
 • Strategie rozwoju biznesu
EUROPEISTYKA (lic.)

Studia prowadzone w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym

Specjalności:

 • Biznes i współpraca na rynku europejskim
 • Menedżer projektów europejskich
INFORMATYKA STOSOWANA (lic.)

Studia prowadzone w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym

Specjalności:

 • Inżynieria oprogramowania
 • Systemy informacyjne 
INNOWACJE W BIZNESIE (lic.)

Studia prowadzone w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym

Specjalności:

 • Menedżer innowacji
 • Zarządzanie innowacjami
INNOWACYJNOŚĆ PRODUKTU (lic.)

Studia prowadzone w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym

Specjalności:

 • Projektowanie i doskonalenie produktu
 • Rozwój i komercjalizacja produktu
INŻYNIERIA I ORGANIZACJA ZARZĄDZANIA (lic.)

Studia prowadzone w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym

Specjalności:

 • Audyt i controlling zarządczy
 • Zarządzanie i doradztwo personalne*
 • Zarządzanie rozwojem biznesu

* Specjalność Zarządzanie i doradztwo personalne nie zostanie uruchomiona w przypadku utworzenia kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi

LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWA (inż.)

Studia prowadzone w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym

Brak specjalności

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ (lic.)

Studia prowadzone w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym

Specjalności:

 • Bankowość
 • Doradztwo podatkowe
 • Finanse i administracja publiczna
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Rachunkowość i rewizja finansowa
 • Rynki finansowe
 • Corporate Finance & Accounting
 • Doradztwo biznesowe (tylko studia w trybie stacjonarnym)
 • Wielokierunkowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna (tylko studia w trybie stacjonarnym)
MARKETING I KOMUNIKACJA RYNKOWA (lic.)

Studia prowadzone w trybie stacjonarnym 

Brak specjalności

MODERN BUSINESS MANAGEMENT (lic.)

Studia prowadzone w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym

Specjalności:

 • Controlling
 • Rachunkowość
RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING (lic.)

Studia prowadzone w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym

Specjalności:

 • E- marketing
 • Handel i budowanie relacji z nabywcami
 • Marketing miast i regionów
 • Reklama i Public Relations
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE (lic.)

Studia prowadzone w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym

Specjalności:

 • Euroazja – polityka i gospodarka
 • Polityka i komunikacja międzynarodowa
STUDIA MIEJSKIE (lic.)

Studia prowadzone w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym

Specjalności:

 • Analityka procesów przestrzennych
 • Zarządzanie zasobami miasta
TOWAROZNAWSTWO (inż.)

Studia prowadzone w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym

Specjalności:

 • Handlowo-celna
 • Menedżer produktu
 • Zarządzanie jakością wyrobów
TURYSTYKA I REKREACJA (lic.)

Studia prowadzone w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym

Specjalności:

 • Animacja czasu wolnego
 • Hotelarstwo i gastronomia
 • Obsługa kulturowych form turystyki
 • Turystyka międzynarodowa
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (lic.)

Studia prowadzone w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym

Brak specjalności

ZARZĄDZANIE (lic.)

Studia prowadzone w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym

Specjalności:

 • Kooperacje w biznesie
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Zarządzanie firmą
 • Zarządzanie small businessem
 • Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu
 •  Zarządzanie wiedzą i informacjami
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi *

* Specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi nie zostanie uruchomiona w przypadku utworzenia kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi.

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI* (lic.)

Studia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym *

Brak specjalności

* Warunkiem uruchomienia kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi jest pozytywna decyzja Senatu oraz Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ (STUDIA WSPÓLNE UEK I PPUZ REALIZOWANE W NOWYM TARGU) (lic.)

Studia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

Brak specjalności

GOSPODARKA PRZESTRZENNA (inż.)

Studia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

Brak specjalności

GOSPODARKA I ADMINISTRACJA PUBLICZNA (lic.)

Studia prowadzone w trybie stacjonarnym

Brak specjalności

ANALITYKA GOSPODARCZA (lic.)

Studia prowadzone w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym

Brak specjalności

APPLIED INFORMATICS (lic.)

Studia prowadzone w trybie stacjonarnym

Brak specjalności

DORADZTWO INWESTYCYJNO- -GOSPODARCZE (STUDIA DUALNE) (lic.)

Studia prowadzone w trybie stacjonarnym

Brak specjalności

Kierunki studiów II stopnia

ADMINISTRACJA (mgr)

Studia prowadzone w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym

Specjalności:

 • Specjalność Finanse i zamówienia publiczne
 • Specjalność Gospodarka komunalna
 • Specjalność Kadry w administracji
 • Specjalność Public Administration: A Comparative Perspective
EKONOMIA (mgr)

Studia prowadzone w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym

Specjalności:

 • Analityka ekonomiczno-finansowa
 • Ekonomia menedżerska
 • Gospodarowanie kapitałem ludzkim
 • Konsulting gospodarczy
 • Nieruchomości i inwestycje
 • Przedsiębiorczość i finansowanie biznesu
 • Przedsiębiorczość i innowacje
 • Strategie rozwoju biznesu
EUROPEISTYKA (mgr)

Studia prowadzone w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym

Specjalności:

 • Biznes i współpraca na rynku europejskim
 • Menedżer projektów europejskich
INFORMATYKA STOSOWANA (mgr)

Studia prowadzone w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym

Specjalności:

 • Systemy informacyjne
 • Systemy inteligentne
INNOWACJE W BIZNESIE (mgr)

Studia prowadzone w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym

Brak specjalności

INNOWACYJNOŚĆ PRODUKTU (mgr)

Studia prowadzone w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym

Specjalności:

 • Menedżer logistyki
 • Logistyka przedsiębiorstw międzynarodowych
 • Business logistics
LOGISTYKA (mgr)

Studia prowadzone w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym

Specjalności:

 • Instytucjonalne formy rozwoju innowacji
 • Zarządzanie innowacjami
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ (mgr)

Studia prowadzone w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym

Specjalności:

 • Bankowość
 • Doradztwo podatkowe
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Rachunkowość i rewizja finansowa
 • Corporate Finance & Accounting
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Rachunkowość menedżerska
 • Doradztwo inwestycyjne (studia tylko w trybie niestacjonarnym)
 • Zarządzanie bankiem (studia tylko w trybie niestacjonarnym)
 • Wielokierunkowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna (studia tylko w trybie stacjonarnym)
ANALITYKA GOSPODARCZA (mgr)

Studia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

Specjalności:

 • Analityka makroekonomiczna
 • Analityka mikroekonomiczna
 • Analityka instytucji finansowych i ubezpieczeniowych
MARKETING I KOMUNIKACJA RYNKOWA (mgr)

Studia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

Specjalności:

 • Analityka rynku
 • Handel elektroniczny
 • Marketing międzynarodowy
 • Zarządzanie produktem
MODERN BUSINESS MANAGEMENT II (mgr)

Studia prowadzone w trybie stacjonarnym

Brak specjalności

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE – STUDIA MENEDŻERSKIE (mgr)

Studia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

Specjalności:

 • Projektowanie systemów zarządzania
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi*
 • Zintegrowane zarządzanie korporacyjne

* Specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi nie zostanie uruchomiona w przypadku utworzenia kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi

RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING (mgr)

Studia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

Specjalności:

 • Controlling
 • Rachunkowość
 • Rachunkowość wg MSR/MSSF
RYNKI FINANSOWE (mgr)

Studia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

Specjalności:

 • Doradztwo inwestycyjne
 • Zarządzanie ryzykiem finansowym
ZARZĄDZANIE (mgr)

Studia prowadzone w trybie stacjonarnym  i niestacjonarnym

Specjalności:

 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Zarządzanie firmą
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie small businessem
 • Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi*
 •  Zarządzanie zasobami niematerialnymi 

* Specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi nie zostanie uruchomiona w przypadku utworzenia kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi.

ZARZĄDZANIE FINANSAMI PAŃSTWA I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (mgr)

Studia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

Brak specjalności

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (mgr)

Studia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

Specjalności:

 • Zarządzanie i inżynieria produkcji żywności
 • Zarządzanie projektami w produkcji
 • Projakościowe zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie procesami zakupowymi w przedsiębiorstwie
ZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWE (mgr)

Studia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

Specjalności:

 • Globalne systemy logistyczne
 • Zarządzanie w projektach międzynarodowych
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI* (mgr)

Studia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym *

Brak specjalności

* Warunkiem uruchomienia kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi jest pozytywna decyzja Senatu oraz Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE (mgr)

Studia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

Specjalności:

 • Studia euroazjatyckie
 • Międzynarodowe polityki rozwoju
TOWAROZNAWSTWO (mgr)

Studia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

Specjalności:

 • Handlowo-celna
 • Menedżer produktu
 • Zarządzanie jakością wyrobów
TURYSTYKA I REKREACJA (mgr)

Studia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

Specjalności:

 • Hotelarstwo i gastronomia
 • Menedżer zdrowego stylu życia
 • International Tourism Management (in English)
 • Zarządzanie kongresami i dużymi wydarzeniami 
GOSPODARKA I ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Studia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

Brak specjalności:

GOSPODARKA PRZESTRZENNA (mgr)

Studia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

Brak specjalności:

APPLIED INFORMATICS (mgr)

Studia prowadzone w trybie stacjonarnym 

Brak specjalności

AUDYT FINANSOWY (mgr)

Studia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

Brak specjalności

BANKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM (mgr)

Studia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

Specjalności:

 • Bankowość zaawansowana
 • Zarządzanie ryzykiem na rynku bankowym i ubezpieczeniowym

Kierunki studiów jednolitych magisterskich

PRAWO (mgr)

Studia prowadzone w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym

 • Kierunek Prawo prowadzony w Instytucie Prawa UEK ma charakter unikatowy w skali kraju
 • Program studiów dostarcza kompleksowej wiedzy prawniczej oraz pozwala w sposób interdyscyplinarny łączyć zagadnienia prawne z ekonomicznymi
 • Atutem kierunku jest położenie szczególnego nacisku na zagadnienia prawa gospodarczego oraz podatkowego
 • Koncepcja studiów została zaakceptowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, co dowodzi, że została ona oceniona jako wartościowa propozycja w ofercie dydaktycznej polskich uczelni
 • W roku akademickim 2019/2020 kierunek ukończą pierwsi absolwenci

 

Absolwent studiów prawniczych jest przygotowany do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów m.in.: sędziego, adwokata, radcy prawnego, notariusza, doradcy
podatkowego oraz komornika sądowego, a także do podejmowania aktywności o charakterze urzędniczym, gospodarczym i społecznym. Status absolwenta kierunku prawo umożliwia zatrudnianie wszędzie tam, gdzie stosuje się prawo oraz ułatwia prowadzenie własnej działalności gospodarczej bądź
pełnienie funkcji menedżera.

Rekrutacja

Kontakt

Dane kontaktowe

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
tel. 12 293 56 28; 12 293 54 25
mail: studiainfo@krakow.pl
www.uek.krakow.pl
https://studiuj.uek.krakow.pl/