Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH

O wydziale

Wydział Inżynierii Metali
i Informatyki Przemysłowej AGH

Wydział kształci wysokiej klasy specjalistów z zakresu inżynierii materiałowej, procesów i technologii inżynierii metali oraz informatyki technicznej. Te trzy filary kształcenia zapewniają możliwość znalezienia pracy w swoim zawodzie nie tylko po studiach, ale również w trakcie ich trwania. Nasi absolwenci tworzą oprogramowanie użytkowe, modelują procesy fizyczne, kontrolują efektywność energetyczną obiektów, oferując swoje usługi w największych korporacjach na świecie jak np.: SAP, Motorola, Ericsson, ArcelorMittal, Sabre, CMC. Znajdują zatrudnienie w przemyśle nowoczesnych technologii i przetwórstwa materiałów, branży IT, laboratoriach naukowo-badawczych oraz edukacji, łącząc umiejętności programistyczne z wiedzą materiałoznawczą, pracę z materiałem ze świadomością ekologiczną.

 

Na wydziale dysponujemy nowoczesnymi laboratoriami wyposażonymi w unikatową aparaturę badawczą. Współpracujemy z Akademickim Centrum Materiałów i Nanotechnologii oraz Akademickim Centrum Superkomputerów Cyfronet zapewniając studentom najlepsze warunki do pracy. W ramach programu Erasmus realizujemy umowy bilateralne z uczelniami m.in. Niemczech, Hiszpanii i Francji. Oferujemy stypendia naukowe i socjalne, wspierając formy aktywności naukowej, kulturalnej oraz sportowej studentów.

Kierunki

Studia stacjonarne

 • 1 stopnia-inżynierskie (7 semestrów)
 • 2 stopnia-magisterskie (3 semestry)
Inżynieria metali (sukcesor kierunku Inżynieria Materiałowa WIMiIP)

Inżynieria Metali

Zapotrzebowanie nowoczesnego przemysłu na kadrę inżynierską posiadającą wysokospecjalistyczną wiedzę z zakresu zaawansowanych materiałów inżynierskich wpłynęło na uruchomienie nowego (unikatowego) kierunku kształcenia pod nazwą Inżynieria Metali, który jest modyfikacją kierunku Inżynieria Materiałowa prowadzonego na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, zaliczanego do najlepszych kierunków materiałowych oferowanych przez uczelnie wyższe w Polsce, o czym świadczą czołowe miejsca w Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy”.

Inżynieria Metali to interdyscyplinarny kierunek studiów wchodzący w obszar dyscypliny inżynieria materiałowa, łączący wybrane obszary fizyki, chemii, informatyki, biologii czy nawet medycyny. Dziedziny te umożliwiają zrozumienie procesów związanych z wytwarzaniem materiałów, ich właściwościami, metodami kształtowania struktury oraz jakością materiałów. Kierunek Inżynieria Metali łączy różne dziedziny przemysłu od elektroniki, poprzez medycynę aż po energetykę, lotnictwo i nowoczesne technologie kosmiczne.

Inżynieria Metali to kierunek wybiegający w przyszłość, a zdobyta w czasie studiów wiedza jest i będzie wykorzystywana niemal we wszystkich gałęziach przemysłu m.in. energetycznym, lotniczym, elektronicznym czy medycznym. Dzięki temu, po studiach możesz podjąć pracę w różnych branżach przemysłu, wykorzystujących nowoczesne zaawansowane materiały inżynierskie.

Świat który nas otacza oraz przedmioty którymi posługujemy się na co dzień zbudowane są z materiałów, a nauka o budowie, właściwościach i technologii ich wytwarzania to inżynieria materiałowa. Postęp techniczny w nowoczesnym społeczeństwie wymusza zastosowanie materiałów o coraz to bardziej złożonych i nie osiągalnych w dotychczasowych materiałach właściwościach. Aby ten cel osiągnąć musimy wykształcić nowoczesnego inżyniera materiałowego, którego zadaniem będzie projektowanie i planowanie procesów związanych z kształtowaniem, przetwarzaniem oraz wytwarzaniem nowoczesnych i zaawansowanych innowacyjnych materiałów konstrukcyjnych w oparciu o konkretne dla danych zastosowań wymagania.

Informatyka Techniczna

Kierunek daje możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do projektowania, implementacji i zarządzania systemami komputerowymi stosowanymi w przemyśle oraz biznesie. Program studiów łączy zagadnienia ściśle informatyczne: algorytmy, języki programowania, bazy danych, sieci komputerowe z podstawami z zakresu matematyki i fizyki. Wprowadzamy w tajniki nowoczesnych technologii IT, sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i Internetu rzeczy. Pomagamy w zdobyciu kompetencji, które umożliwiają łatwy start w zawodzie informatyka.

Edukacja Techniczno-Informatyczna

Interesujesz się techniką i informatyką, chcesz pracować z nowymi technologiami, jednak czujesz w sobie żyłkę dydaktyka? „Edukacja Techniczno-Informatyczna” to wyjątkowy i innowacyjny kierunek, który łączy te dwie ścieżki.

Studia gwarantują nie tylko zdobycie wiedzy i wykształcenia technicznego, ale dają również możliwość wyrobienia zdolności logicznego i kreatywnego myślenia oraz zaszczepiają ducha przedsiębiorczości i innowacyjności. Dodatkowo na studiach zdobędziesz niezbędne wykształcenie pedagogiczne, co umożliwi Ci przekazywanie wiedzy dalej.
To daje Ci swobodny wybór miejsca pracy. Jako absolwent Edukacji Techniczno-Informatycznej możesz pracować jako specjalista, konsultant, szkoleniowiec lub dydaktyk.

Inżynieria Obliczeniowa

Inżynieria Obliczeniowa

Kierunek umożliwia zdobycie wiedzy z szeroko rozumianych dziedzin nauki związanych przede wszystkim z techniką, dając gwarancję tworzenia poprawnych merytorycznie modeli obliczeniowych oraz właściwej oceny wyników pod kątem zgodności z rzeczywistymi zjawiskami i procesami. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w zespołach wysoko wykwalifikowanych programistów systemów obliczeniowych. Program studiów łączy zaawansowaną wiedzę informatyczną (projektowanie, analiza i implementacja specjalistycznej algorytmiki dla komputerów wysokiej wydajności) i matematyczną (tworzenie i analiza modeli matematycznych i numerycznych, ocena ryzyka oraz właściwości statystycznych i stochastycznych opracowanych rozwiązań). Ten unikatowy w Polsce kierunek studiów umożliwia pracę praktycznie w każdej gałęzi przemysłu, w tym w motoryzacji, lotnictwie, technologiach kosmicznych, przemyśle wydobywczym lub w finansach i bankowości.

Inżynieria Procesów Przemysłowych

Program studiów inżynierskich obejmuje przekazanie wiedzy z zakresu technologii materiałowych w powiązaniu z wiedzą z zakresu nauk podstawowych. Duży nacisk położony jest na kształcenie w aspekcie wyzwań technologicznych stojących przed inżynierami w kolejnych dekadach, takich jak postępujące zmiany klimatyczne, wyczerpujące się surowce naturalne, urbanizacja, miniaturyzacja oraz konieczność stosowania niskoemisyjnej i ściśle kontrolowanej, wielowymiarowej produkcji.
Zdobędziesz wiedzę na temat inteligentnego projektowania linii technologicznych, zaawansowanych procesów wytwarzania materiałów metalicznych i technik ich formowania. Poznasz najnowocześniejsze procesy przemysłowe stosowane w gospodarce niskoemisyjnej, zapewniające obniżenie emisji substancji szkodliwych dla środowiska, poszanowanie surowców, zwiększenie efektywności energetycznej, wykorzystanie alternatywnych źródeł energii czy recyklingu produktów w świetle zasady green deal zgodnej z wymogami strategii Europejskiego Zielonego Ładu.
Studia na kierunku Inżynieria Procesów Przemysłowych pozwolą zatem na zdobycie wiedzy na temat technologii wytwarzania zaawansowanych produktów, która jest niezbędna dla dalszego rozwoju branży motoryzacyjnej, energetyki, lotnictwa i przemysłu kosmicznego, elektroniki, elektrotechniki i telekomunikacji, przemysłu chemicznego czy medycyny.
Więcej informacji: kliknij tutaj

Współpracujemy z wieloma firmami z branży przemysłowej, w których jako student możesz odbyć praktyki zawodowe, m.in.:

 • ArcelorMittal Poland,
 • KGHM Polska Miedź,
 • CELSA GROUP,
 • Toyota Motor Manufacturing Poland,
 • CMC Zawiercie,

a także instytutami badawczymi i firmami technologicznymi:

 • Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN,
 • Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach,
 • ABB,
 • Silvermedia,
 • Asseco Poland,
 • Comarch
 • Macrologic.

Dlaczego warto?

 • Poznasz innowacyjne technologie materiałowe ukierunkowane na poszanowanie zasobów naturalnych naszej planety.
 • Zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu zaawansowanych procesów wytwarzania materiałów metalowych i technik ich formowania oraz zasad inteligentnego projektowania linii technologicznych.
 • Po studiach masz gwarancję interesującej pracy w innowacyjnych i prężnie rozwijających się przedsiębiorstwach.

Profil absolwenta
Jako absolwent inżynierii procesów przemysłowych posiądziesz wiedzę z zakresu:

 • nauk ścisłych, co uczyni Cię wszechstronnym inżynierem, gotowym do twórczego rozwiązywania problemów,
 • przetwórstwa metali i stopów,
 • nauki o materiałach,
 • techniki cieplnej,
 • informatyki i technik programowania,
 • podstaw automatyki przemysłowej,
 • ekologii i ochrony środowiska,
 • modelowania i komputerowego wspomagania prac inżynierskich,
 • wytwarzania przyrostowego, czyli druku 3D wyrobów metalowych.

Perspektywy zawodowe
Jako inżynier możesz pracować:

 • w produkcji przemysłowej oraz w przetwórstwie metali i stopów,
 • w laboratoriach specjalistycznych,
 • biurach projektowych i jednostkach gospodarczych,
 • czekają na Ciebie również małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, jednostki projektowe i doradcze oraz inne jednostki gospodarcze i administracyjne, w których wymagana jest wiedza techniczna.

Studia niestacjonarne

 • 1 stopnia-inżynierskie (8 semestrów)

 • 2 stopnia-magisterskie (4 semestry)

Inżynieria Procesów Przemysłowych

Program studiów inżynierskich obejmuje przekazanie wiedzy z zakresu technologii materiałowych w powiązaniu z wiedzą z zakresu nauk podstawowych. Duży nacisk położony jest na kształcenie w aspekcie wyzwań technologicznych stojących przed inżynierami w kolejnych dekadach, takich jak postępujące zmiany klimatyczne, wyczerpujące się surowce naturalne, urbanizacja, miniaturyzacja oraz konieczność stosowania niskoemisyjnej i ściśle kontrolowanej, wielowymiarowej produkcji.
Zdobędziesz wiedzę na temat inteligentnego projektowania linii technologicznych, zaawansowanych procesów wytwarzania materiałów metalicznych i technik ich formowania. Poznasz najnowocześniejsze procesy przemysłowe stosowane w gospodarce niskoemisyjnej, zapewniające obniżenie emisji substancji szkodliwych dla środowiska, poszanowanie surowców, zwiększenie efektywności energetycznej, wykorzystanie alternatywnych źródeł energii czy recyklingu produktów w świetle zasady green deal zgodnej z wymogami strategii Europejskiego Zielonego Ładu.
Studia na kierunku Inżynieria Procesów Przemysłowych pozwolą zatem na zdobycie wiedzy na temat technologii wytwarzania zaawansowanych produktów, która jest niezbędna dla dalszego rozwoju branży motoryzacyjnej, energetyki, lotnictwa i przemysłu kosmicznego, elektroniki, elektrotechniki i telekomunikacji, przemysłu chemicznego czy medycyny.
Więcej informacji: kliknij tutaj

Współpracujemy z wieloma firmami z branży przemysłowej, w których jako student możesz odbyć praktyki zawodowe, m.in.:

 • ArcelorMittal Poland,
 • KGHM Polska Miedź,
 • CELSA GROUP,
 • Toyota Motor Manufacturing Poland,
 • CMC Zawiercie,

a także instytutami badawczymi i firmami technologicznymi:

 • Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN,
 • Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach,
 • ABB,
 • Silvermedia,
 • Asseco Poland,
 • Comarch
 • Macrologic.

Dlaczego warto?

 • Poznasz innowacyjne technologie materiałowe ukierunkowane na poszanowanie zasobów naturalnych naszej planety.
 • Zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu zaawansowanych procesów wytwarzania materiałów metalowych i technik ich formowania oraz zasad inteligentnego projektowania linii technologicznych.
 • Po studiach masz gwarancję interesującej pracy w innowacyjnych i prężnie rozwijających się przedsiębiorstwach.

Profil absolwenta
Jako absolwent inżynierii procesów przemysłowych posiądziesz wiedzę z zakresu:

 • nauk ścisłych, co uczyni Cię wszechstronnym inżynierem, gotowym do twórczego rozwiązywania problemów,
 • przetwórstwa metali i stopów,
 • nauki o materiałach,
 • techniki cieplnej,
 • informatyki i technik programowania,
 • podstaw automatyki przemysłowej,
 • ekologii i ochrony środowiska,
 • modelowania i komputerowego wspomagania prac inżynierskich,
 • wytwarzania przyrostowego, czyli druku 3D wyrobów metalowych.

Perspektywy zawodowe
Jako inżynier możesz pracować:

 • w produkcji przemysłowej oraz w przetwórstwie metali i stopów,
 • w laboratoriach specjalistycznych,
 • biurach projektowych i jednostkach gospodarczych,
 • czekają na Ciebie również małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, jednostki projektowe i doradcze oraz inne jednostki gospodarcze i administracyjne, w których wymagana jest wiedza techniczna.
Inżynieria Metali (sukcesor kierunku Inżynieria Materiałowa WIMiIP)

Inżynieria Metali

Zapotrzebowanie nowoczesnego przemysłu na kadrę inżynierską posiadającą wysokospecjalistyczną wiedzę z zakresu inżynierii metali wpłynęło na uruchomienie nowego (unikatowego) kierunku kształcenia pod nazwą Inżynieria Metali, który jest modyfikacją kierunku Inżynieria Materiałowa prowadzonego na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, zaliczanego do najlepszych kierunków materiałowych oferowanych przez uczelnie wyższe w Polsce, o czym świadczą czołowe miejsca w Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy”.

Inżynieria Metali to interdyscyplinarny kierunek studiów wchodzący w obszar dyscypliny inżynieria materiałowa, łączący wybrane obszary fizyki, chemii, informatyki, biologii czy nawet medycyny. Dziedziny te umożliwiają zrozumienie procesów związanych z wytwarzaniem materiałów, ich właściwościami, metodami kształtowania struktury oraz jakością materiałów. Kierunek Inżynieria Metali łączy różne dziedziny przemysłu od elektroniki, poprzez medycynę aż po energetykę, lotnictwo i nowoczesne technologie kosmiczne.

Inżynieria Metali to kierunek wybiegający w przyszłość, a zdobyta w czasie studiów wiedza jest i będzie wykorzystywana niemal we wszystkich gałęziach przemysłu m.in. energetycznym, lotniczym, elektronicznym czy medycznym. Dzięki temu, po studiach możesz podjąć pracę w różnych branżach przemysłu, wykorzystujących nowoczesne zaawansowane materiały inżynierskie.

Świat który nas otacza oraz przedmioty którymi posługujemy się na co dzień zbudowane są z materiałów, a nauka o budowie, właściwościach i technologii ich wytwarzania to inżynieria materiałowa. Postęp techniczny w nowoczesnym społeczeństwie wymusza zastosowanie materiałów o coraz to bardziej złożonych i nie osiągalnych w dotychczasowych materiałach właściwościach. Aby ten cel osiągnąć musimy wykształcić nowoczesnego inżyniera materiałowego, którego zadaniem będzie projektowanie i planowanie procesów związanych z kształtowaniem, przetwarzaniem oraz wytwarzaniem nowoczesnych i zaawansowanych innowacyjnych materiałów konstrukcyjnych w oparciu o konkretne dla danych zastosowań wymagania.

Informatyka Techniczna

Kierunek daje możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do projektowania, implementacji i zarządzania systemami komputerowymi stosowanymi w przemyśle oraz biznesie. Program studiów łączy zagadnienia ściśle informatyczne: algorytmy, języki programowania, bazy danych, sieci komputerowe z podstawami z zakresu matematyki i fizyki. Wprowadzamy w tajniki nowoczesnych technologii IT, sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i Internetu rzeczy. Pomagamy w zdobyciu kompetencji, które umożliwiają łatwy start w zawodzie informatyka.

Studia Podyplomowe

  • Edukacja Techniczna (dla nauczycieli)
  • Edukacja Informatyczna (dla nauczycieli)
  • Informatyka Stosowana
  • Kuźnictwo
  • Przeróbka Plastyczna Wyrobów Długich

Rekrutacja

Poznaj WIMiIP

Kontakt

Szczegółowy Kontakt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Ul. Czarnowiejska 66
30-054 Kraków

rekrutacja@metal.agh.edu.pl
www.metal.agh.edu.pl