Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa publicznego i indywidualnego apeiron

O uczelni

Idź do Uczelni

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego “Apeiron” w Krakowie

          Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie powstała, by kształcić w zakresie szeroko rozumianego porządku oraz bezpieczeństwa w wymiarze społecznym oraz indywidualnym. Naszym celem jest dostarczanie studentom kompleksowej wiedzy i umiejętności praktycznych, które pozwolą osiągać sukcesy w sektorze bezpieczeństwa publicznego i prywatnego. Naszą domeną są studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne (studia licencjackie oraz studia magisterskie). Stawiamy na wszechstronny rozwój studentów, każdemu z nich dostarczając narzędzia niezbędne do osiągnięcia sukcesu zawodowego. Studia prowadzone są zgodnie z nowoczesnym, przystosowanym do otaczających nas realiów programem nauczania, pozwalającym zarówno zgłębić podstawy teoretyczne bezpieczeństwa publicznego – prawne, ekonomiczne, a także psychologiczne czy też filozoficzne, jak również zdobyć kompetencje przydatne w pracy zawodowej. Nasi studenci mają szansę uczestniczyć między innymi w zajęciach związanych z antyterroryzmem, prawem międzynarodowym, kryminalistyką i kryminologią czy też w zajęciach strzeleckich, z zakresu sztuk walk oraz taktyki i technik interwencji. Zapewniamy również szeroki wybór specjalizacji dostosowanych do zróżnicowanych zainteresowań i potrzeb zawodowych.

          Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie powstała, by kształcić w zakresie szeroko rozumianego porządku oraz bezpieczeństwa w wymiarze społecznym oraz indywidualnym. Naszym celem jest dostarczanie studentom kompleksowej wiedzy i umiejętności praktycznych, które pozwolą osiągać sukcesy w sektorze bezpieczeństwa publicznego i prywatnego.

Czytaj więcej

          Naszą domeną są studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne (studia licencjackie oraz studia magisterskie). Stawiamy na wszechstronny rozwój studentów, każdemu z nich dostarczając narzędzia niezbędne do osiągnięcia sukcesu zawodowego. Studia prowadzone są zgodnie z nowoczesnym, przystosowanym do otaczających nas realiów programem nauczania, pozwalającym zarówno zgłębić podstawy teoretyczne bezpieczeństwa publicznego – prawne, ekonomiczne, a także psychologiczne czy też filozoficzne, jak również zdobyć kompetencje przydatne w pracy zawodowej. Nasi studenci mają szansę uczestniczyć między innymi w zajęciach związanych z antyterroryzmem, prawem międzynarodowym, kryminalistyką i kryminologią czy też w zajęciach strzeleckich, z zakresu sztuk walk oraz taktyki i technik interwencji. Zapewniamy również szeroki wybór specjalizacji dostosowanych do zróżnicowanych zainteresowań i potrzeb zawodowych

Wydziały i Kierunki Studiów

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne powstały z myślą o osobach chcących w przyszłości pracować w sektorach związanych z bezpieczeństwem – jednostkach administracji specjalnej, firmach zajmujących się ochroną osób i mienia, czy też jednostkach wojskowych.

W związku ze stale rosnącą rolą bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce, a także na terenie całej Unii Europejskiej, wykształcenie w tym kierunku staje się cennym atutem na rynku pracy i znacznie poszerza perspektywy szybkiego awansu zawodowego.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego oferuje możliwość studiowania na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne – studia na poziomie licencjackim trwają przez sześć semestrów. Przygotowany przez nas program nauczania – zgodny z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – łączy w sobie zagadnienia z zakresu: prawa, humanistyki oraz ekonomii, pozwalając studentowi poszerzyć wiedzę merytoryczną, a jednocześnie nabyć umiejętności praktyczne – w tym językowe i związane ze sztukami walki.

Jeżeli interesują Cię studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne – Kraków i Katowice to miasta, w których realizowane są studia w tym zakresie. Zaś każdy student ma możliwość wybrania jednej z kilku specjalności.

Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie obecnie oferuje następujące specjalności:

 • bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • poszukiwanie osób zaginionych,
 • detektywistyka,
 • zarządzanie kryzysowe,
 • bezpieczeństwo informacji.

Zamiejscowy Wydział w Katowicach obecnie oferuje następujące specjalności:

 • bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • zarządzanie kryzysowe,
 • bezpieczeństwo informacji.

Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych we Wrocławiu obecnie oferuje następujące specjalności:

 • bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • poszukiwanie osób zaginionych.

Stawiamy na nowoczesne i dostosowane do obecnej sytuacji społeczno-politycznej przedmioty. Nasi studenci zapoznają się między innymi z zagadnieniami takimi jak: zwalczanie przestępczości, ochrona mienia, bezpieczeństwo państwa, ale także z prawami człowieka, etyką zawodową, dodatkowo przechodząc szkolenie strzeleckie, czy z zakresu sztuk walki.

Wiemy, że nowoczesny i praktyczny program nauczania to nie wszystko. Ważni są również wykładowcy. Na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne zajęcia prowadzone są przez ekspertów z pasją, którzy znają zarówno merytoryczne, jak i praktyczne aspekty pracy w sektorze bezpieczeństwa i chętnie dzielą się własnymi doświadczeniami ze studentami.

Podejmując studia z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego na naszej uczelni, otwierasz sobie drogę do kariery na stanowiskach kierowniczych w jednostkach bezpieczeństwa wewnętrznego i nie tylko.

Jeśli to Twoje marzenie, nie wahaj się i już dziś przystąp do rekrutacji! U nas zdobędziesz wiedzę i umiejętności, których potrzebujesz!

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne to niezwykle wszechstronny kierunek. Z racji oferowanych specjalności polecany jest nie tylko tym, którzy swoją karierę wiążą ze służbami mundurowymi, ale róznież stanowi interesującą propozycję dla przyszłych ekspertów w zakresie takim jak np.: bezpieczeństwo cywilne zarządzania zagrożeniami i sytuacjami kryzysowymi, zapewnianie bezpieczeństwa podmiotów gospodarczych oraz anntyterroryzm i dowodzenie.

Specjalności

Policyjna

Studia II stopnia w specjalności policyjnej są kolejnym etapem kształcenia. Wykładowcami są głównie nauczyciele akademiccy, w tym pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz praktycy. Absolwenci powinni uzyskać rozszerzoną – w stosunku do studiów I stopnia (licencjackich) – wiedzę i umiejętności twórczego rozwiązywania problemów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Uzyskaną wiedzę oraz umiejętności powinni umieć wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem odpowiednich zasad prawnych i etycznych. Powinni umieć kompetentnie i zgodnie z zasadami etyki kierować pracą zespołów ludzkich i organizować operacje reagowania kryzysowego. Powinni być przygotowani do pracy w administracji publicznej, organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa państwa, instytucjach naukowo-badawczych, oświatowych i akademickich zajmujących się problematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa, a także w służbach mundurowych takich jak: Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna. Absolwenci winni również posiadać ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich).

Ochrona osób i mienia

Absolwenci powinni uzyskać pogłębioną wiedzę z zakresu zagadnień związanych z realizacją zadań ochrony osób i mienia. Powinni posiąść umiejętności oceny ryzyka i przewidywania skutków podejmowanych decyzji oraz rozwiązywania złożonych problemów zawodowych dotyczących między innymi: ochrony osób, zbierania informacji, ochrony mienia, ochrony infrastruktury krytycznej, strzeżenia tajemnic przedsiębiorstw i innych tajemnic prawnie chronionych. Powinni posiąść umiejętności organizowania i zarządzania zespołami pracowników ochrony fizycznej i technicznej, a także umieć prowadzić koncesjonowany podmiot gospodarczy realizujący zadania w zakresie fizycznej i technicznej ochrony osób i mienia oraz kierować wewnętrznymi służbami ochrony różnych jednostek organizacyjnych.  Absolwenci winni również posiadać ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich).

Poszukiwanie osób zaginionych

Absolwenci specjalności poszukiwanie osób zaginionych będą posiadali przygotowanie teoretyczne i praktyczne za zakresu metodyki i koordynacji działań poszukiwawczych, będą posiadali wiedze o nowoczesnych środkach technicznych, przetwarzaniu nośników cyfrowych i tworzeniu dokumentacji procesowej, w sposób praktyczny będą potrafili prowadzić działania w terenie eksponowanym – przy użyciu technik alpinistycznych oraz miejskich trudnodostępnych np. zbiorniki wodne z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa według procedury „czerwonej taktyki”.

Proponowane przedmioty na specjalności poszukiwanie osób zaginionych:

  • zaginięcia osób – aspekty kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne,
  • poszukiwanie osób ukrywających się przed organami ścigania z elementami taktyki zielonej,
  • ratownictwo medyczne w działaniach specjalnych z elementami taktyki czerwonej,
  • terenoznawstwo z elementami techniki GPS,
  • taktyka i metodyka poszukiwania osób zaginionych,
  • działania poszukiwawcze w terenie eksponowanym i trudno dostępnym.

Rekrutacja

Galeria zdjęć

Apeiron - twoja droga do kariery

Kontakt

Dane kontaktowe

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
Publicznego i Indywidualnego w Krakowie
ul. Krupnicza 3
31-123 Kraków