Uniwersytet Jagielloński

O uczelni

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński to najstarsza polska uczelnia założona w 1364 roku przez króla Kazimierza III Wielkiego. W Krakowie uznawana jest jako jeden z najbardziej charakterystycznych elementów stolicy Małopolski razem z Wawelem, Rynkiem Głównym i Sukiennicami. Studentami naszej uczelni są m.in. Mikołaj Kopernik, Jan Paweł II, Stanisław Lem i Wisława Szymborska. Studenci, wykładowcy i absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego tworzą grono ludzi wyjątkowych, którzy na przestrzeni wielu lat byli ambasadorami i kreatorami polskiej nauki i kultury. 

 

Idź do Uczelni

Sukces Uczelni, na który składają się liczne dokonania wszystkich członków Uniwersytetu, wynika przede wszystkim z wyznawanych wartości i wierności zasadom. Uniwersytecka zasada, która przyświeca nam od wieków mówi, że więcej znaczy rozum niż siła: Plus ratio quam vis. A my jako nowoczesna uczelnia z tradycjami, kontynuujemy pracę naszych absolwentów i profesorów, odpowiadając na nowe wyzwania współczesności. Absolwenci szkół średnich znajdą bogatą ofertę edukacyjną przygotowaną przez 16 wydziałów: blisko 150 kierunków studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia. UJ to również studia trzeciego stopnia w ramach czterech szkół doktorskich oraz studia podyplomowe. Bogata oferta pozwoli każdemu na odnalezienie kierunku, na którym będzie mógł poszerzać swoje zainteresowania, zdobyć solidne wykształcenie oraz uzyskać dyplom ukończenia studiów wyższych. 

Najstarsza i najlepsza uczelnia w Polsce to również nowoczesne ośrodki badawcze: Małopolskie Centrum Biotechnologii, Synchrotron SOLARIS, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków, Ośrodek Genomiki Medycznej, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych czy Life Science Park. Jesienią 2019 roku UJ, obok 9 innych polskich uczelni, znalazł się w elitarnym gronie uczelni badawczych “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Siedziba władz uniwersyteckich mieści się na terenie Starego Miasta. Collegium Novum, gdzie obecnie znajduje się rektorat, to serce całej uczelni. Uniwersytet Jagielloński obecny jest w całym Krakowie: uczelnia posiada cztery kampusy. Od wielu lat UJ jest uczelnią mogącą pochwalić się znaczącymi osiągnięciami na polu naukowym i badawczym. Potwierdzenie jakości nasza Alma Mater uzyskuje w corocznych rankingach krajowych i międzynarodowych.

Oprócz współpracy krajowej, UJ każdego roku nawiązuje współpracę z uczelniami na całym świecie. Dzisiaj to 379 porozumień́ o współpracy naukowej obejmujących wymianę̨ kadry, doktorantów oraz studentów z 321 uczelniami z 71 krajów. Ponadto na UJ studiuje najwięcej obcokrajowców. Dzięki programowi Erasmus+ na naszej uczelni studiują osoby z całego świata, a nasi studenci mają możliwość odbycia studiów w jednym z 582 uniwersytetów partnerskich z innych części globu. Od 1996 roku organizowany jest Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim. Nagrodą w konkursie jest zdobycie indeksu na studia, jeszcze przed maturą.  Dla młodych, ambitnych ludzi uczenia oferuje szereg stypendiów w tym  Stypendium UJ dla osób planujących rozpocząć naukę na UJ.

Wydziały

Wydział Chemii

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Geografii i Geologii

Wydział Fizyki, Astonomi i Informatyki Stosowanej

Wydział Polonistyki

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Geografii i Geologii

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Wydział Polonistyki

Wydział Chemii

Wydział Biologii

Wydział Nauk o Zdrowiu

Pozostałe Wydziały

Wydział Lekarski

Wydział Lekarski
ul. Św. Anny 12
31-008 Kraków
tel. 12 422 54 44
mail: dziekwl@cm-uj.krakow.pl
www.wl.uj.edu.pl

Wydział Farmaceutyczny

Wydział Farmaceutyczny
ul. Medyczna 9
30-688 Kraków
tel. 12 620 54 14
mail: farmacja@cm-uj.krakow.pl
www.farmacja.cm.uj.edu.pl

Wydział Filozoficzny

Wydział Filozoficzny
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków
tel. 12 422 11 36, 12 663 11 52
mail: filozof@adm.uj.edu.pl
www.phils.uj.edu.pl

Wydział Historyczny

Wydział Historyczny
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków
tel. 12 663 11 57
mail: historia@adm.uj.edu.pl
www.historyczny.uj.edu.pl

Wydział Filologiczny

Wydział Historyczny
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków
tel. 12 663 11 57
mail: historia@adm.uj.edu.pl
www.historyczny.uj.edu.pl

Wydział Matematyki i Informatyki

Wydział Matematyki i Informatyki
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6
30-348 Kraków
tel. 12 664 66 29
mail: matinf@uj.edu.pl
www.matinf.uj.edu.pl

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4
30-348 Kraków
tel. 12 664 55 07, 12 664 55 08
mail: wziks.dziekanat@uj.edu.pl
www.wzks.uj.edu.pl

Wydział Stosunków Międzynarodowych i Politycznych

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków
tel. 12 422 02 25, 12 663 15 65
mail: wsmip@adm.uj.edu.pl
www.wsmip.uj.edu.pl

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków
tel. 12 664 60 02
mail: sekretariat.wbbib@uj.edu.pl
www.wbbib.uj.edu.pl

Wydział Biologii

Wydział Biologii
ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków
tel. 12 664 67 55
mail: wydzial.biologii@uj.edu.pl
www.wb.uj.edu.pl

Wydział Nauk o Zdrowiu

Wydział Nauk o Zdrowiu
ul. Michałowskiego 12
31-126 Kraków
tel. 12 634 33 97
mail: wnz@cm-uj.krakow.pl
www.wnz.cm.uj.edu.pl

Rekrutacja

Galeria

Kontakt

Uniwersytet Jagielloński

Dział Rekrutacji na Studia
Centrum Wsparcia Dydaktyki

Godziny pracy Działu:
poniedziałek-piątek 9:00-15:00

Informacje kontaktowe
Adres: ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), Welcome Centre (pok. 1.08), 30-060 Kraków

Telefon: +(48) 12 663 26 60, -26 63