Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

O uczelni

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego to największa niepubliczna uczelnia w Małopolsce. We Fryczu, bo tak nazywają uczelnię jej studenci i absolwenci, kształci się blisko 8 tysięcy osób, w tym ponad 2000 obcokrajowców reprezentujących wszystkie kontynenty. Oferujemy studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie, seminaria doktorskie i studia podyplomowe. Kształcenie odbywa się na 25 kierunkach od prawa począwszy, poprzez administrację, kryminologię i resocjalizację, stosunki międzynarodowe, turystykę i rekreację, psychologię, pedagogikę, pedagogika stosowana oraz pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną, filologię angielską, architekturę, zarządzanie, finanse i rachunkowość, informatykę i ekonometrię, dziennikarstwo i komunikację społeczną, organizacje produkcji filmowej i telewizyjnej, bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe, po kierunek lekarski i inne kierunki medyczne: pielęgniarstwo, fizjoterapię, ratownictwo medyczne, dietetykę oraz kosmetologię. Od roku akademickiego 2020/21 w ofercie uczelni znajduje się aktorstwo.

Idź do Uczelni

Największa niepubliczna uczelnie w Małopolsce

Uczelnia posiada prawo nadawania stopnia doktora nauk społecznych w trzech dyscyplinach: prawa, nauki o polityce i nauki o bezpieczeństwie. W październiku 2019 roku uzyskaliśmy uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

Jako pierwsza niepubliczna uczelnia w Polsce rozpoczęliśmy w 2016 roku kształcenie na kierunku lekarskim. Kształcenie odbywa się w oparciu o unikatowy, nowatorski program opracowany z wykorzystaniem doświadczeń uniwersytetów kanadyjskich i amerykańskich. Innowacyjność polega na połączeniu treści znajdujących się do tej pory w różnych przedmiotach w moduły stanowiące spójną całość, pozwalające studentom spojrzeć na pacjenta holistycznie, a także łatwiej zrozumieć w sposób wielowymiarowy problemy medycyny. Organizacja studiów oparta jest na systemie tutoringu, w którym tutor/opiekun zapewnia studentowi pomoc i wsparcie na każdym etapie edukacji. Kadrę Wydziału Lekarskiego stanowią klinicyści i dydaktycy z wieloletnim doświadczeniem. Systematycznie rozwijamy współpracę z krakowskimi szpitalami i wybranymi placówkami medycznymi z regionu, które stanowią zaplecze praktycznego nauczania klinicznego.

Nasze atuty

Naszym atutem jest również umiędzynarodowienie.  Wśród ponad 2000 obcokrajowców najwięcej jest studentów z Ukrainy. Jesteśmy atrakcyjnym miejscem do studiowania także dla młodzieży z krajów UE – z Włoch, Irlandii, Francji i Niemiec. Stale rośnie liczba studentów z Afryki i Azji. Z sukcesem realizujemy program Erasmus+. Podpisane umowy ze 111 uczelniami partnerskimi z Europy, Azji obu Ameryk i Afryki gwarantują stałą wymianę studentów.

Nowoczesny kampus z czterema budynkami o powierzchni 29 tysięcy metrów kwadratowych, z multimedialnymi aulami i salami wykładowymi, laboratoriami i pracowniami badawczymi, świetnie wyposażoną biblioteką i czytelnią, studiem telewizyjnym i radiowym, strzelnicą i zapleczem sportowym to nasza chluba i wizytówka. Kampus jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W bibliotece i kafejce dostępne są stanowiska wyposażone w sprzęt i oprogramowanie dla osób niepełnosprawnych, sale i pomieszczenia dydaktyczne znajdujące się na kampusie KAAFM oznakowane są w języku brajla, na korytarzach umieszczone są przyciski call-hear, które synchronizowane z portiernią pozwalają w nagłych przypadkach na wezwanie pomocy, na korytarzach   umieszczone są wypukłe makiety budynków w języku brajla, ułatwiające odnalezienie sal dydaktycznych, budynki Kampusu mają podjazdy oraz szerokie windy, co ułatwia przemieszczenie się osobom na wózkach a studenci niepełnosprawni mogą skorzystać ze wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej.

Krakowska Akademia plasuje się wysoko w rankingach uczelni wyższych. Od lat jesteśmy niekwestionowanym liderem wśród uczelni niepublicznych w Małopolsce. Absolwenci są bardzo dobrze oceniani przez pracodawców. W Rankingu Uczelni Niepublicznych Perspektywy 2018 w kategorii preferencje pracodawców Uczelnia zajęła I miejsce z maksymalną liczbą 100 punktów.

Jesteśmy jednym z największych pracodawców w regionie. We Fryczu zatrudnionych jest ponad 1200 osób. Od lat budujemy własną kadrę, inwestując w rozwój młodych pracowników naukowych. Stale podnosimy jakość kształcenia , monitorujemy poprzez ankiety ewaluacyjne jakość zajęć i badamy opinie studentów. Zmieniamy się dla naszych studentów. Współpracujemy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Przedstawiciele instytucji i firm konsultują programy studiów, rekomendują praktyków do prowadzenia zajęć, umożliwiają odbywanie staży i praktyk zawodowych.

Realizując ideę uczenia się przez całe życie   prowadzimy Uniwersytet Trzeciego Wieku w filii w Tychach i od 2019 roku Krakowską Akademię Seniora. W  tych zajęciach uczestniczy 1000 osób rocznie.

Tworzymy wspólnotę akademicką, w której jest miejsce na różnorodność i której naczelną dewizą jest szacunek dla drugiego człowieka. 

Kierunki Studiów

Kierunki studiów I stopnia

Kierunki studiów II stopnia

Kierunki jednolitych studiów magisterskich

Kierunki studiów podyplomowych

 • Administrowanie w systemie ochrony zdrowia
 • Akademia Architekta wnętrz
 • Akademia menedżera
 • Audyt wewnętrzny
 • Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych
 • Business English (Język angielski w biznesie)
 • Frontend Developer z Angular – programowanie nowoczesnych aplikacji webowych
 • Handel zagraniczny
 • Inspektor ochrony danych
 • Koordynator kontroli zarządczej
 • Kształtowanie krajobrazu i wizerunku miast i obszarów koncentracji osadniczej
 • Logopedia
 • Menadżer ds. zarządzania jakością i ryzykiem
 • Neurologopedia z elementami tyflologopedii
 • Organizacja ochrony porządku publicznego – funkcjonowanie Straży Miejskich i Gminnych
 • Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa
 • Podyplomowe studia administracyjne w zakresie rejestracji stanu cywilnego
 • Prawo zamówień publicznych
 • Przekład audiowizualny i media bez barier
 • Psycho-logopedia
 • Rynek sztuki i antyków
 • Studia podyplomowe w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej
 • Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego nadające kwalifikacje nauczycielskie
 • Systemowe zarządzanie jakością w ochronie zdrowia
 • Taktyka przesłuchania i wykorzystania badań poligraficznych
 • Translating non-literary texts
 • Wykorzystanie metod śledczych w audycie i kontroli
 • Zarządzanie BHP – organizacja i dydaktyka szkoleń
 • Zarządzanie projektami
 • Zdrowie publiczne

 

Specjalizacje

 

Kursy 

 

 

Studia I stopnia

Studia I stopnia stacjonarne:

 • Sztuka i wzornictwo ceramiki (lic.)
 • Sztuka i wzornictwo szkła (lic.)
Studia II stopnia

Studia II stopnia stacjonarne:

 • Sztuka i wzornictwo ceramiki (mgr)
 • Sztuka i wzornictwo szkła (mgr)
Studia jednolite magisterskie

Studia jednolite magisterskie stacjonarne:

 • Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (mgr)
          specjalizacja: konserwacja i restauracja ceramiki i szkła

Galeria

Rekrutacja

Kontakt

Krakowska Akademia
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków
www.ka.edu.pl

 

Dział Rekrutacji:
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter
email: rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04