Krakowskie Uczelnie Wyższe

Akademia Górniczo-Hutnicza

Uniwersytet Jagielloński

Politechnika Krakowska

 

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Akademia Ignatianum

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Szkoła Policealna Gloker

 

Krakowskie Szkoły Artystyczne

Pozostałe uczelnie w Krakowie
 • Akademia Wychowania Fizycznego
 • Akademia Muzyczna w Krakowie
 • Wyższa Szkołą Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie
 • Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa
 • Akademia WSB
 • Małopolska Szkoła Wyższa im. J Dietla
 • Wyższa Szkoła Humanitas
 • Wyższa Szkoła im. Bogdana Jasińskiego w Krakowie