Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

O uczelni

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie to najstarsza uczelnia pedagogiczna w Polsce, która swoje ponad 75-letnie tradycje i doświadczenie łączy z nowoczesnością i innowacyjnością.

Uniwersytet przygotowuje studentów do pracy w wielu zawodach zarówno nauczycielskich jak i nienauczycielskich. Oferta uczelni obejmuje kształcenie w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, pedagogicznych, przyrodniczych, technicznych oraz artystycznych. Kierunki pedagogiczne znajdują się w czołówce kierunków najchętniej wybieranych na UP, jednak uczelnia prowadzi również szereg filologii oraz studiów technicznych i inżynierskich.

Oferta edukacyjna odpowiada aktualnym potrzebom rynku pracy, a także oczekiwaniom młodych ludzi. Obejmuje studia I i II stopnia, jednolite magisterskie, podyplomowe, liczne kursy oraz szkołę doktorską.

Idź do Uczelni

kierunki studiów

Studia I stopnia

Studia I stopnia stacjonarne
 • Administracja  
 • Architektura informacji
 • Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe w języku angielskim
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Bezpieczeństwo państwa
 • Bezpieczeństwo zdrowotne
 • Bioinformatyka
 • Biologia
 • Design
 • Digital Design
 • Dziennikarstwo
 • Edukacja techniczno-informatyczna
 • Ekonomia społeczna
 • Etyka – Mediacje i negocjacje
 • Filologia angielska
 • Filologia germańska
 • Filologia hiszpańska
 • Filologia polska
 • Filologia romańska
 • Filologia rosyjska
 • Filologia włoska
 • Filozofia i psychologia rozwoju osobowego
 • Fizyka
 • Geografia
 • Geopolityka
 • Gospodarka przestrzenna
 • Grafika
 • Historia
 • Informatyka
 • Inżynieria bezpieczeństwa
 • Kognitywistka
 • Komunikacja wizualna
 • Kryminalistyka
 • Kulturoznawstwo i wiedza o mediach
 • Logopedia
 • Malarstwo
 • Matematyka
 • Muzealnictwo oraz biznes w dziedzictwie kulturowym
 • Ochrona ludności i obrona cywilna
 • Ochrona środowiska
 • Pedagogika
 • Pielęgniarstwo
 • Polityka społeczna
 • Praca socjalna
 • Socjologia
 • Stosunki międzynarodowe
 • Sztuka i edukacja
 • Sztuka i Media
 • Turystyka i rekreacja
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie w służbach społecznych
 • Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe
 • Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi
Studia I stopnia niestacjonarne
 • Administracja  
 • Architektura informacji
 • Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe w języku angielskim
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Bezpieczeństwo państwa
 • Bezpieczeństwo zdrowotne
 • Bioinformatyka
 • Biologia
 • Dziennikarstwo
 • Edukacja techniczno-informatyczna
 • Ekonomia społeczna
 • Etyka – Mediacje i negocjacje
 • Filologia angielska
 • Filologia germańska
 • Filologia polska
 • Fizyka
 • Geografia
 • Geopolityka
 • Gospodarka przestrzenna
 • Historia
 • Informatyka
 • Kryminalistyka
 • Kulturoznawstwo i wiedza o mediach
 • Matematyka
 • Muzealnictwo oraz biznes w dziedzictwie kulturowym
 • Ochrona ludności i obrona cywilna
 • Pedagogika
 • Polityka społeczna
 • Praca socjalna
 • Socjologia
 • Stosunki międzynarodowe
 • Turystyka i rekreacja
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie w służbach społecznych
 • Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Studia II stopnia

Studia II stopnia stacjonarne
 • Administracja  
 • Archiwistyka, biurowość, cyfryzacja
 • Art & Design
 • Bezpieczeństwo państwa
 • Biolingwistyka z komunikacją kliniczną
 • Biologia
 • Biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego
 • Dziennikarstwo przyrodnicze
 • Edukacja techniczno-informatyczna
 • Ekonomia społeczna
 • Etyka – Mediacje i negocjacje
 • Filologia angielska
 • Filologia germańska
 • Filologia hiszpańska
 • Filologia polska
 • Filologia romańska
 • Filologia rosyjska
 • Filologia włoska
 • Fizyka
 • Geografia
 • Geopolityka
 • Gospodarka przestrzenna
 • Grafika
 • Historia
 • Informatyka
 • Inżynieria bezpieczeństwa
 • Kryminalistyka
 • Kulturoznawstwo i wiedza o mediach
 • Logopedia
 • Malarstwo
 • Matematyka
 • Media content and creative writing
 • Pedagogika
 • Polityka społeczna
 • Praca socjalna
 • Socjologia
 • Stosunki międzynarodowe
 • Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie
 • Sztuka i edukacja
 • Sztuka współczesna
 • Turystyka i rekreacja
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe
 • Zarządzenie w służbach społecznych
Studia II stopnia niestacjonarne
 • Edukacja techniczno-informatyczna
 • Administracja  
 • Archiwistyka, biurowość, cyfryzacja
 • Bezpieczeństwo państwa
 • Biologia
 • Dziennikarstwo przyrodnicze
 • Edukacja techniczno-informatyczna
 • Ekonomia społeczna
 • Etyka – Mediacje i negocjacje
 • Filologia angielska
 • Filologia polska
 • Fizyka
 • Geografia
 • Geopolityka
 • Gospodarka przestrzenna
 • Historia
 • Informatyka
 • Inżynieria bezpieczeństwa
 • Kryminalistyka
 • Kulturoznawstwo i wiedza o mediach
 • Matematyka
 • Media Content & Creative Writing
 • Odnowa biologiczna
 • Pedagogika
 • Polityka społeczna
 • Praca socjalna
 • Socjologia
 • Stosunki międzynarodowe
 • Turystyka i rekreacja
 • Zarządzanie
 • Zarządzenie w służbach społecznych

Studia jednolite magisterskie

Studia jednolite magisterskie stacjonarne
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika specjalna
 • Prawo
 • Psychologia
 • Psychologia i biologia zwierząt
Studia jednolite magisterskie niestacjonarne
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika specjalna
 • Prawo
 • Psychologia
 • Psychologia i biologia zwierząt

Rekrutacja

Kontakt

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków, Polska

NIP:  675-02-00-195
numer konta: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687 

Biuro Rekrutacji
ul. Podchorążych 2, pokój 52
telefon 12 662 60 93
rekrutacja@uken.krakow.pl