Wydział Informatyki i Telekomunikacji Politechnika Krakowska

O wydziale

Wydział Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej prowadzi studia o profilu ogólnoakademickim na kierunkach Informatyka oraz Matematyka na poziomie I i II stopnia oraz o profilu praktycznym na kierunku Matematyka Stosowana na I stopniu. Studia na kierunku Informatyka przygotowują absolwentów do pracy w szeroko pojętej  w branży IT. Studia na kierunkach Matematyka i Matematyka Stosowana przygotowują do pracy w branżach ekonomiczno-bankowych, przemysłowych oraz analizy danych. Wszystkie kierunki odpowiadają potrzebom rynku, a zróżnicowane programy nauczania zapewniają elastyczność i dostosowanie kształcenia do zmieniających się warunków rynku pracy. Studia na kierunku Informatyka odbywają się w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym, na kierunkach Matematyka i Matematyka Stosowana w trybie stacjonarnym. Oferta specjalizacji dostosowana jest do bieżących potrzeb rynku pracy i preferencji kandydatów. Na kierunku Informatyka na studiach II stopnia prowadzone są specjalności: Informatyka stosowana, Data science, Cyberbezpieczeństwo i inne. Na kierunku Matematyka można wybrać spośród specjalności: Matematyka w finansach i ekonomii, Modelowanie matematyczne, a kierunek Matematyka Stosowana oferuje: Analitykę danych, Matematykę w finansach i ekonomii, Matematykę z informatyką.

Kształcenie na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji jest odpowiedzią na zapotrzebowanie otoczenia społeczno-gospodarczego, w szczególności tych firm i organizacji, które poszukują na rynku pracy informatyków i matematyków funkcjonujących blisko rzeczywistych problemów, biorąc udział w tworzeniu profesjonalnych rozwiązań w obszarach projektowania, produkcji oraz zarządzania. Na każdym z prowadzonych kierunków istotną rolę w procesie nauczania odgrywa warsztat informatyczny.

Studenci zdobywają kwalifikacje w zakresie szeroko rozumianych informatycznych i matematycznych podstaw współczesnej techniki. Są dobrze przygotowani do komputerowego modelowania zjawisk występujących w przyrodzie i społeczeństwie. Łatwo odnajdują się w firmach konsultingowych, przemysłowych, produkcyjnych, jak również w instytucjach bankowych, ubezpieczeniowych i działach IT przedsiębiorstw różnych gałęzi gospodarki. Najzdolniejsi studenci mają możliwość otrzymania stypendiów do krajów Unii Europejskiej w ramach programów Erasmus+ oraz IT-PRO.

Studia informatyki i matematyki  prowadzone są przez kadrę aktywnie uczestniczącą w badaniach naukowych w tych dyscyplinach. Studia są akredytowane przez Polską Komisję Akredytacyjną. Absolwenci o aspiracjach naukowych podejmują współpracę z Instytutem Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie, Instytutem Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN w Gliwicach, Europejską Organizacją Badań Jądrowych CERN w Genewie lub innymi instytucjami badawczymi.

wirtualny spacer po wydziale

Kierunki

Studia I stopnia stacjonarne

Informatyka (inż.)

Informatyka (inż.) – 7 semestrów

Brak specjalności

Matematyka (lic.)

Matematyka (lic.) – 6 semestrów

Specjalności:

 • Matematyka w finansach i ekonomii
 • Modelowanie matematyczne
Matematyka stosowana (inż.)

Matematyka Stosowana (inż.) – 7 semestrów

Specjalności:

 • Analityka danych
 • Matematyka w finansach i ekonomii
 • Matematyka z informatyką.

Studia I stopnia niestacjonarne

Informatyka (inż.)

Informatyka (inż.) – 8 semestrów

Brak specjalności

Studia II stopnia stacjonarne

Informatyka (mgr inż.)

Informatyka (mgr inż.) – 3 semestry

Specjalności:

 • Informatyka stosowana
 • Data science
 • Cyberbezpieczeństwo i inne
Matematyka (mgr)

Matematyka (mgr) – 4 semestry

Specjalności:

 • Matematyka w finansach i ekonomii
 • Modelowanie matematyczne.

Studia II stopnia niestacjonarne

Informatyka (mgr inż.)

Informatyka (mgr inż.) – 4 semestry

Specjalności:

 • Informatyka stosowana
 • Data science
 • Cyberbezpieczeństwo i inne

Rekrutacja

Kontakt

Szczegółowy Kontakt

Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Politechnika Krakowska 

Dziekanat Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej,
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków,
budynek WA, lewy parter. Tel: 12 628 31 58

Katedra Informatyki WIiT,
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków,
budynek  WIiTCH, tel: 12 628 27 80

Katedra Matematyki Stosowanej  WIiT,
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków,
budynek WIEiK, III p. tel: 12 628 29 80