Progi punktowe - Gloker Szkoła Policealna

Zasady rekrutacji w Szkole Gloker:

 
Nie prowadzimy egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (ilość miejsc na poszczególnych kierunkach jest ograniczona). 
Matura nie jest wymagana,  wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej.  
 
 
Przy zapisie kandydaci wypełniają:
 
  • umowę
  • kwestionariusz
  • oświadczenie
Otrzymują również skierowanie na badania lekarskie, do lekarza medycyny pracy, który stwierdza brak przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu. 

Szczegóły na temat zasad przyjęć znajdują się pod tym linkiem