Progi punktowe - Politechnika Krakowska

Minimalne wartości progów punktowych z jakimi są zakwalifikowani kandydaci na poszczególne kierunki określonego rodzaju studiów zależą od wielu, zmieniających się co roku czynników (limity miejsc, liczba kandydatów na kierunek, przedmioty wybrane przez tych kandydatów na maturę i ich poziomi, trudność zadań maturalnych z uwzględnianych przez Politechnikę przedmiotów) i są każdego roku inne – nie można się nimi sugerować.

Wybierz tryb