Progi punktowe - uniwersytet papieski jana pawła II

Minimalne wartości progów punktowych z jakimi są zakwalifikowani kandydaci na poszczególne kierunki określonego rodzaju studiów zależą od wielu, zmieniających się co roku czynników (limity miejsc, liczba kandydatów na kierunek, przedmioty wybrane przez tych kandydatów na maturę i ich poziomi, trudność zadań maturalnych z uwzględnianych przez Uniwersytet przedmiotów) i są każdego roku innenie można się nimi sugerować.

Wybierz tryb

Studia I stopnia, licencjackie

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
Digital media - kreatywność, analiza, zarządzanie
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Filozofia
Historia
Historia sztuki
Nauki o rodzinie
Ochrona dóbr kultury
Pedagogika
Praca socjalna
Turystyka i zarządzanie dziedzictwem

Studia jednolite magisterskie

Prawo kanoniczne
Psychologia
Teologia

Studia I stopnia, licencjackie

Digital media - kreatywność, analiza, zarządzanie