Progi punktowe - Uniwersytet Rolniczy

Minimalne wartości progów punktowych z jakimi są zakwalifikowani kandydaci na poszczególne kierunki określonego rodzaju studiów zależą od wielu, zmieniających się co roku czynników (limity miejsc, liczba kandydatów na kierunek, przedmioty wybrane przez tych kandydatów na maturę i ich poziomi, trudność zadań maturalnych z uwzględnianych przez Uniwersytet przedmiotów) i są każdego roku innenie można się nimi sugerować.

Wybierz wydział

Studia I stopnia, stacjonarne inżynierskie

Biogospodarka
Rolnictwo
Ochrona środowiska

Studia I stopnia, stacjonarne licencjackie

Ekonomia
Zarządzanie

Studia I stopnia, niestacjonarne inżynierskie

Biogospodarka

Nieuruchomiono

Rolnictwo
Ochrona środowiska

Studia I stopnia, niestacjonarne licencjackie

Ekonomia
Zarządzanie

Studia I stopnia, inżynierskie

Leśnictwo, stacjonarne
Leśnictwo, niestacjonarne

Studia I stopnia, stacjonarne inżynierskie

Zootechnika
Bioinżynieria zwierząt
Etologia i psychologia zwierząt

Studia I stopnia, stacjonarne licencjackie

Biologia stosowana

Studia I stopnia, niestacjonarne inżynierskie

Zootechnika

Studia I stopnia, stacjonarne

Geodezja i kartografia
Gospodarka przestrzenna
Architektura Krajobrazu
Inżynieria środowiska
Inżynieria i gospodarka wodna

Studia I stopnia, niestacjonarne

Geodezja i kartografia
Gospodarka przestrzenna
Inżynieria środowiska

Studia I stopnia, stacjonarne

Biotechnologia
Ogrodnictwo
Sztuka ogrodowa
Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych

Studia I stopnia, niestacjonarne

Ogrodnictwo
Sztuka ogrodowa

Studia I stopnia, stacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Transport i logistyka
Inżynieria mechatroniczna

Studia I stopnia, niestacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Transport i logistyka
Inżynieria mechatroniczna

Studia I stopnia, stacjonarne

Technologia żywności i żywienie człowieka
Dietetyka
Browarnictwo i słodownictwo

Studia I stopnia, niestacjonarne

Technologia żywności i żywienie człowieka

Studia I stopnia, jednolite magisterskie

Weterynaria