Dzień otwarty Wojskowej Akademii Technicznej

Dzień Otwarty Wojskowej Akademii Technicznej – 3 czerwca 2023 r.

Jeśli lubicie przedmioty ścisłe, interesujecie się wojskiem i obronnością kraju, a zdobytą wiedzę chcecie przekuć w konkretne innowatorskie rozwiązania techniczne, nie może Was zabraknąć na Dniu Otwartym
Wojskowej Akademii Technicznej.
W sobotę 3 czerwca 2023 r., już po raz drugi w tym roku, uczelnia otworzy swoje drzwi dla kandydatów na studia, a także dla wszystkich miłośników wojskowości. W programie prezentacja oferty kształcenia oraz bazy naukowo-dydaktycznej poszczególnych wydziałów akademickich, możliwości rozwoju naukowego oraz pasji i zainteresowań. Wojskowe Centrum Rekrutacji Warszawa-Śródmieście wystawi stoisko informacyjne, gdzie kandydaci otrzymają niezbędne informacje na temat rejestracji na studia wojskowe.

Harmonogram
9.30 – Plac Apelowy
• rozpoczęcie Dnia Otwartego. Wejście na teren uczelni od strony ulic Kaliskiego i Radiowej.
9.30–10.45 – Plac Apelowy
• stoiska wydziałów akademickich
• stoisko Wojskowego Centrum Rekrutacji Warszawa-Śródmieście (przez cały czas trwania Dnia Otwartego)
– informacje dla kandydatów na studia wojskowe
• poczęstunek grochówą wojskową

10.45–13.30 – wydziały akademickie. Przejście z Placu Apelowego w grupach, utworzonych odpowiednio do kierunku
studiów, którym interesuje się kandydat
• wykłady, pokazy i prezentacje bazy naukowo-dydaktycznej
14.00 – zakończenie Dnia Otwartego
Kandydaci na studia w Wojskowej Akademii Technicznej mają do wyboru kierunki wojskowe i cywilne
realizowane na ośmiu wydziałach akademickich.

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Kierunki studiów wojskowych: logistyka, logistyka ekonomiczna
Kierunki studiów cywilnych: administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego,
bezpieczeństwo narodowe, logistyka o profilu praktycznym, obronność państwa, zarządzanie

Wydział Cybernetyki
Kierunki studiów wojskowych: informatyka, kryptologia i cyberbezpieczeństwo
Kierunki studiów cywilnych: informatyka, kryptologia i cyberbezpieczeństwo

Wydział Elektroniki
Kierunki studiów wojskowych: elektronika i telekomunikacja, technologie elektroniczne i telekomunikacyjne
Kierunki studiów cywilnych: elektronika i telekomunikacja, energetyka, mikroelektronika

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Kierunki studiów wojskowych: budownictwo, geodezja i kartografia
Kierunki studiów cywilnych: budowa dróg i mostów, budownictwo, geodezja i kataster, geoinformatyka,
inżynieria geoprzestrzenna

Wydział Inżynierii Mechanicznej
Kierunki studiów wojskowych: mechanika i budowa maszyn
Kierunki studiów cywilnych: biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, biogospodarka, logistyka o profilu
ogólnoakademickim, mechanika i budowa maszyn

Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Kierunki studiów wojskowych: inżynieria bezpieczeństwa, lotnictwo i kosmonautyka, mechatronika
Kierunki studiów cywilnych: inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria systemów bezzałogowych, lotnictwo i
kosmonautyka, mechatronika

Wydział Nowych Technologii i Chemii
Kierunki studiów wojskowych: chemia
Kierunki studiów cywilnych: chemia, inżynieria materiałowa

Instytut Optoelektroniki
Kierunki studiów cywilnych: inżynieria kosmiczna i satelitarna, optoelektronika
W oczekiwaniu na Dzień Otwarty Wojskowej Akademii Technicznej zachęcamy do:
• zapoznania się z informacjami dotyczącymi tegorocznej rekrutacji na studia
• kontaktu z Sekcją ds. Rekrutacji WAT, która udzieli odpowiedzi na wszystkie Wasze pytania dotyczące
rekrutacji na studia: e-mail rekrutacja@wat.edu.pl, tel. 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956.
Do zobaczenia 3 czerwca 2023 r.

#ZostańStudentemWAT

#ZostańPodchorążymWAT