Wydział Inżynierii Mechanicznej i robotyki

O wydziale

 

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki łączymy teorię z praktyką, innowacyjność i nowe technologie z tradycją i wieloletnim doświadczeniem. Nowoczesne zaplecze laboratoryjne, doświadczona kadra akademicka, pełne niesamowitych pomysłów koła naukowe oraz pozytywna atmosfera stwarzają idealne warunki do zdobywania wiedzy, podejmowania wyzwań i realizacji własnych pasji.

Zdobyte wykształcenie sprawia, że nasi absolwenci są poszukiwani przez pracodawców w kraju i za granicą.

Dlaczego Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki?

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki jest największym i jednym z najstarszych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Możemy poszczycić się osiągnięciami, które dają nam pozycję najlepszego z wydziałów o profilu mechanicznym, mechatronicznym jak również w obszarze automatyki i robotyki w Polsce.

Działalność dydaktyczną i badawczą opieramy nie tylko na ponad 65-letniej tradycji i doświadczeniu, lecz także na nowatorskim i otwartym podejściu do coraz szybciej zmieniającej się rzeczywistości. Dlatego, wychodząc naprzeciw współczesnym wyzwaniom, inwestujemy w nowoczesną aparaturę badawczą i laboratoria. Wychodzimy naprzeciw sugestiom naszych partnerów z przemysłu zmieniając proces kształcenia na naszych podstawowych kierunkach: Mechanika i Budowa Maszyn, Automatyka i Robotyka (Automatyka Przemysłowa i Robotyka) oraz Inżynieria Mechatroniczna. Kształcimy również na unikalnych w skali kraju kierunkach jak Inżynieria Akustyczna oraz interdyscyplinarna – Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa. Prowadzimy również kształcenie w j. angielskim na kierunku Mechatronic Engineering. Wszystko po to aby nasi absolwenci posiadali wykształcenie, które zapewni im dobry start w ich karierę zawodową.

Stąd nasi absolwenci są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy. Spośród nich 95% do roku po ukończeniu studiów pracuje, a 93% deklaruje zgodność pracy z uzyskanym wykształceniem.

Jednym z priorytetów AGH jest umiędzynarodowienie kształcenia. Nasi studenci wyjeżdżają na stypendia do krajów UE uzyskując – obok dyplomu AGH – dyplomy uczelni zagranicznych.

Studia na WIMiR to nie tylko kształcenie na najwyższym światowym poziomie, to studia kształtujące osobowość i przygotowujące do podejmowania najtrudniejszych wyzwań, to studia pełne możliwości i perspektyw, to właśnie u nas powstaje najwięcej projektów studenckich: AGH Racing, E-Moto AGH, AGH Space Systems, New-Tech, Dron Engineering, MechaniCAD. Wszystko to sprawia, że studia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki są drogą do znakomitej kariery zawodowej.

Co wyróżnia Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki?

 • WIMiR posiada kategorię naukową A+, przyznawaną przez MNiSW najlepszym jednostkom naukowo-badawczym w kraju.
 • Od 2017 roku WIMiR posiada akredytację amerykańskiej organizacji ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology, Inc.) dla kierunku Mechatronic Engineering.
 • W rankingu studiów inżynierskich „Perspektywy 2020” kierunek Inżynieria Mechatroniczna po raz trzeci z rzędu zajął pierwsze miejsce w swojej grupie, kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn po sześcioletniej dominacji zajął drugie miejsce, a Kierunek Automatyka i Robotyka (Automatyka Przemysłowa i Robotyka) zajął bardzo wysokie III miejsce w swojej grupie.
 • Na WIMiR działa ponad 25 studenckich kół naukowych, od bardzo dużych zrzeszających ponad 70 członków, po kilkuosobowe zespoły.
 • Studenci z AGH Racing skonstruowali już 7 bolidów w tym dwa o napędzie elektrycznym oraz pięć o napędzie spalinowym, którymi startują w zawodach formuły student m.in. FSAE Michigan w USA!
 • Zespół AGH Space Systems został laureatem nagrody Best Design Awards za najlepszy projekt robota marsjańskiego przyznanej w ramach zawodów robotycznych European Rover Challenge.
 • Studenci Koła Naukowego MechaniCAD skonstruowali bolid na wodór.
 • Co roku organizowane są owiane tradycją wspaniałe imprezy: Bal Mechanika, zawody narciarskie o Puchar Dziekana oraz unikatowy Rajd Mechanika – 3 dniowe wędrowanie szlakami Beskidów zakończone meczem piłkarskim Kadra – Studenci.

Kierunki

Mechanika i Budowa Maszyn

I i II stopień

Efektem studiów na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn jest wykształcenie absolwentów posiadających gruntowną znajomość zasad mechaniki,  wiedzę w zakresie budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn oraz umiejętności projektowania maszyn i konstrukcji z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych. Absolwenci tego kierunku są przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem, eksploatacją i obsługą maszyn, w firmach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych, oraz tych związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych, w jednostkach odbioru technicznego oraz jakościowego produktów i materiałów, jednostkach akredytacyjnych i atestujących, w jednostkach naukowo-badawczych, zakładach górniczych oraz przeróbczych,  elektrowniach, elektrociepłowniach, w działach energetycznych zakładów produkcyjnych oraz innych, wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

Plan studiów i programy poszczególnych przedmiotów zakładają przygotowanie absolwentów do wykonywania następujących zawodów:

 • projektant i konstruktor maszyn i urządzeń,
 • inżynier (np. główny inżynier w zakładzie, inżynier ds. produktu, ds. testów, ds. walidacji),
 • inżynier lub technolog w zakładzie produkcyjnym,
 • inżynier w zakładzie energetycznym,
 • inżynier dozoru technicznego,
 • specjalista ds. utrzymania ruchu i in.

 

Proces kształcenia realizowany jest w formie studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia.

 

Jeśli interesuje Cię budowa oraz działanie maszyn i mechanizmów, jeśli pasjonuje Cię konstruowanie i projektowanie, jeśli chciałbyś realizować się opracowując wynalazki, nowe rozwiązania techniczne, nowe technologie – to jest kierunek dla Ciebie!

Jeśli masz przy tym obawę, że jest to kierunek zbyt prestiżowy, jeśli wahasz się myśląc czy podołasz tak elitarnym studiom – nie rezygnuj ze swoich marzeń; pamiętaj, że nie święci garnki lepią! Wytrawna, starannie dobrana kadra wykładowców i dydaktyków, posiada duże doświadczenie w przekazywaniu w przystępny i przyjazny sposób, nawet trudnej wiedzy i umiejętności.

Automatyka Przemysłowa i Robotyka

I i II stopień

Kształcenie na kierunku Automatyka Przemysłowa i Robotyka obejmuje studia I i II stopnia w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studia III stopnia i podyplomowe. W przyjętej koncepcji kształcenia postawiono na wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie sterowania obiektami mechanicznymi, w szczególności robotami i procesami przemysłowymi.

Dobór treści programowych w poszczególnych modułach studiów bazuje na modelu przemysłowego systemu sterowania. Opracowane Kierunkowe Efekty Uczenia się prowadzące do osiągnięcia kompetencji inżynierskich obejmują zagadnienia takie, jak:

 • pomiary, analiza i przetwarzanie sygnałów,
 • modelowanie i identyfikacja, ze szczególnym uwzględnieniem procesów i obiektów mechanicznych,
 • budowa i działanie elektrycznych, hydraulicznych i pneumatycznych elementów wykonawczych,
 • optymalizacja i synteza sterowania obiektami i procesami,
 • budowa warstwy sprzętowej systemu sterowania,
 • programowanie złożonych systemów pomiarowych i sterujących,
 • budowa i programowanie aplikacji IoT dedykowanych dla rozwiązań przemysłu 4.0.

Absolwenci kierunku Automatyka Przemysłowa i Robotyka posiadają interdyscyplinarną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne zarówno na rynku pracy, jak i w działalności badawczej. Ze względu na intensywny rozwój przemysłu oraz wprowadzanie nowych technologii związanych z przemysłem 4.0, absolwenci Wydziału Inżynierii Mechanicznej na kierunku APiR są obecnie jednymi z najbardziej poszukiwanych na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej. Są poszukiwani przez pracodawców przemysłowych oraz jako pracownicy laboratoriów badawczych. Stanowią również bazę dla ciągle rozwijającego się rynku usług serwisowych i handlu. Są dobrze przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Inżynieria Mechatroniczna

I i II stopień

Inżynieria mechatroniczna to interdyscyplinarny kierunek studiów złożony z kursów podstawowych (np. matematyka, fizyka), kursów głównych (np. mechanika, teoria sterowania, informatyka, elektronika), a także kursów specjalistycznych.

Treści kursów głównych i specjalistycznych obejmują techniki inżynierii wspomaganej komputerowo, problemy wirtualnego prototypowania, elementy nowoczesnego sterowania i podstawy robotyki. Studenci poznają metody i narzędzia do analizy i syntezy systemów mechatronicznych i integracji w mechatronice.

Celem programu studiów pierwszego stopnia w dziedzinie inżynierii mechatronicznej jest budowanie wiedzy inżynierskiej studentów rozumianej jako poparta na podstawach teoretycznych zdolność do rozwiązywania praktycznych problemów inżynierskich. Proces kształcenia obejmuje zajęcia laboratoryjne i projektowe, podczas których studenci nabierają umiejętności praktycznych.

Studia na kierunku Inżynieria mechatroniczna przygotowują do pracy w interdyscyplinarnych zespołach, które projektują, wytwarzają lub wykorzystują różne układy mechatroniczne. Wielodziedzinowa wiedza pomaga absolwentom programu komunikować się z innymi inżynierami w trakcie rozwiązywania praktycznych, złożonych problemów technicznych.

Absolwenci programu są przygotowani do pracy w: jednostkach projektowych, instytucjach badawczo-rozwojowych, a także w firmach produkujących lub wykorzystujących urządzenia mechatroniczne.

Absolwenci są również przygotowani do kontynuowania nauki na poziomie magisterskim, zarówno na macierzystej uczelni (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, oferuje kierunek Inżynieria mechatroniczna drugiego stopnia), jak i na innych wydziałach lub uniwersytetach w Polsce lub za granicą.

Cele edukacyjne kierunku Inżynieria mechatroniczna są tak zdefiniowane, aby przygotować absolwentów do osiągnięcia w ciągu kilku lat po obronie następujących zadań:

 • Rozpocząć studia magisterskie.
 • Znaleźć zatrudnienie w biurze projektowym zajmującym się układami mechanicznymi lub mechatronicznymi.
 • Znaleźć zatrudnienie w przemyśle bądź nauce w zakresie badań i rozwoju, prac doświadczalnych i testowania układów mechanicznych, mechatronicznych lub sterowania.
 • Awansować w ramach instytucji, w której jest zatrudniony.
 • Efektywnie się komunikować i współpracować w wielodziedzinowym środowisku pracy.
 • Być zaangażowanym w ciągłe doskonalenie, aby poszerzać swoją wiedzę zawodową.

Mechatronic Engineering

I i II stopień

Studia I-go stopnia

Students in the course not only learn to use machines but also design and construct them. During their studies, they gain technical and IT knowledge, as well as valuable skills, thanks to which they will easily find a job, among others, in companies from the machine industry, design units, companies related to the production and operation of machines or… as a drone or car constructor! 

Are you the chosen one to conquer the uprising of machines? Does garage tinkering no longer satisfy your ambitions? Recognising the indispensability of machines in our daily lives, you possess a unique trait, precision and accuracy, and you fearlessly tackle intricate challenges. It is precisely individuals like you that we seek. 

Inżynieria Akustyczna 

I i II stopień

Inżynieria Akustyczna to pasjonujący kierunek o interdyscyplinarnym charakterze, który zabierze Cię do świata dźwięku, jakiego nie znałeś!

Studenci kierunku IA zaczynają od matematyki, fizyki i podstaw programowania, zdobywają wiedzę z zakresu akustyki, elektroakustyki, technik przetwarzania sygnałów akustycznych oraz percepcji dźwięku, aby przejść do szerokiego spektrum specjalistycznych zagadnień: od dźwięku w środowisku i ochrony przed hałasem, wykonywania pomiarów i analiz, oceny i projektowania akustyki wnętrz, przez projektowanie oprogramowania, urządzeń i systemów elektroakustycznych, realizację nagrań aż po syntezę dźwięku i mowy, akustykę muzyczną i produkcję muzyczną. W ramach specjalności studenci korzystają z najnowocześniejszej aparatury, zaawansowanego, specjalistycznego oprogramowania, doskonale wyposażonych, unikatowych laboratoriów oraz studiów nagrań. Mają możliwość praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy poprzez aktywność w ramach kół naukowych (Mechaników – Decybel, Ergonomii – Komfort, Inżynierii Biomedycznej i Biomechaniki, Akustyki Architektonicznej, Inżynierii Akustycznej, Informatyki w Wibroakustyce – LabAcoustics) oraz Mediów AGH.

Program kształcenia studiów II stopnia jest skoncentrowany na dwóch głównych obszarach tematycznych. Pierwszy z nich obejmuje zagadnienia związane z techniką, maszynami, środowiskiem, monitoringiem i hałasem oraz modelowaniem komputerowym. Drugi nurt kładzie nacisk na szeroko pojęte media i kulturę, pozwalając zgłębiać zagadnienia percepcji, odsłuchu, pomieszczeń i technik studyjnych, nowoczesnych mediów i sztuki oraz tajników cyfrowego dźwięku.

Interdyscyplinarność, wzbogacona praktyczną wiedzą o najnowszych osiągnięciach w dziedzinie inżynierii akustycznej, pozwala absolwentom IA na przystosowanie się do potrzeb międzynarodowego rynku producentów i eksploatatorów sprzętu oraz oprogramowania akustycznego, do pracy w charakterze inżyniera akustycznego, a także w sektorze zaawansowanych technologii i mediów. Absolwenci podejmują aktywność zawodową w inżynierii ochrony środowiska (liczne instytucje państwowe i samorządowe), działach badawczo-rozwojowych w przemyśle (projektowanie urządzeń pod kątem obniżania ich drgań i hałasu), transporcie (obniżanie hałasu komunikacyjnego), budownictwie (izolacja i adaptacja akustyczna budowli, wibroizolacja), telekomunikacji i komunikacji (technologia mowy, przetwarzanie sygnałów), mediach (radio, telewizja, internet, gry, produkcja nagrań dźwiękowych, nagłaśnianie koncertów i imprez masowych), specjalistycznym przemyśle produkującym sprzęt elektroakustyczny, akustyczne urządzenia pomiarowe i oprogramowanie wykorzystywane w akustyce lub mediach.

Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa

I i II stopień

Studia na kierunku Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa przygotowują do pracy
w interdyscyplinarnych zespołach, które projektują, wytwarzają maszyny i urządzenia
z wykorzystaniem innowacyjnych materiałów konstrukcyjnych. Wielodziedzinowa wiedza pomaga absolwentom kierunku komunikować się z inżynierami innych specjalności w trakcie rozwiązywania praktycznych, złożonych problemów technicznych.  Absolwent studiów I stopnia na kierunku Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa potrafi: dokonać doboru materiałów inżynierskich do różnych zastosowań, technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów, jest przygotowany do udziału
w projektowaniu materiałowym oraz do współpracy z eksploatatorami materiałów inżynierskich, konstruktorami i specjalistami z zakresu projektowania, wytwarzania, przetwórstwa i zastosowania materiałów inżynierskich, formułować racjonalne wnioski dotyczące stosowania materiałów inżynierskich w różnych produktach, posiada umiejętności korzystania z informacji technicznej, potrafi wykorzystać narzędzia informatyczne do analizy i przetwarzania danych, pracować indywidualnie
i w zespole. Absolwenci po zrealizowaniu programu są przygotowani do pracy w jednostkach projektowych, instytucjach badawczo-rozwojowych, a także w firmach produkujących lub wykorzystujących w swojej produkcji nowoczesne materiały konstrukcyjne. Absolwenci są również przygotowani do kontynuowania nauki na poziomie magisterskim, zarówno na macierzystej uczelni (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki oferuje kontynuację studiów na drugim stopniu na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na specjalności Inżynieria Materiałów Konstrukcyjnych) jak i na innych wydziałach AGH lub uniwersytetach w Polsce lub za granicą.

Transport w Przemyśle 4.0.

II stopień

Od wielu lat obserwuje się ciągły wzrost automatyzacji procesów produkcyjnych. Kierunek Transport w Przemyśle 4.0 jest odpowiedzią na wyzwania stawiane przez większość branż technologicznych związane z koniecznością usprawniania procesów. Zagadnienia związane z transportem, w tym transportem autonomicznym wewnątrz przedsiębiorstwa i składowaniem stanowią duże wyzwanie dla zakładów. Kluczem do osiągnięcia tych rezultatów jest mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja procesów transportowych w połączeniu z intralogistyką (logistyką wewnątrzzakładową). W powiązaniu z koncepcją Przemysłu 4.0 procesy logistyczne wewnątrz przedsiębiorstwa stają się elastyczne i inteligentne. Zastosowanie nowoczesnych urządzeń wykonawczych, takich jak roboty mobilne, roboty autonomiczne, podajniki, suwnice czy zautomatyzowane magazyny daje możliwość osiągnięcia znacząco lepszych wskaźników produkcyjnych. Studenci zostaną zapoznani z najnowszymi zautomatyzowanymi i zrobotyzowanymi rozwiązaniami w zakresie transportu technologicznego i składowania. Pozyskają wiedzę na temat możliwości integracji urządzeń, gromadzenia i przesyłania danych, cyfryzacji, optymalizacji i logistyki procesu.

Rekrutacja

Kontakt

Szczegółowy Kontakt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Ulica – siedziba:

A. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Tel:12 617 3050
Fax: 12 633 9103
e-mail: dziekanat@imir.agh.edu.pl