Powrót uczniów do szkół, zmiany w egzaminie maturalnym – zapowiedzi Ministra Czarnka

We wtorek na konferencji prasowej Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zapowiedział szereg zmian jakie w ministerstwie są opracowywane. Wszystkie proponowane zmiany związane są z pandemią koronawirusa COVID-19. Zmiany będą dotyczyć trybu nauki oraz egzaminu maturalnego i ósmoklasisty.

Kiedy powrót do szkół?

Czy uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych wrócą po 29 listopada do szkół do nauki stacjonarnej? Tego na ten moment nie jesteśmy w stanie potwierdzić. Związane jest to bezpośrednio z rozwojem epidemii w Polsce. Przez ostatnie dwa tygodnie możliwym do zaobserwowania były spadki liczby potwierdzonych przypadków koronawirusa. Dziś (19.11.2020r.) mieliśmy zdecydowany wzrost liczby zakażeń. Nie można zatem powiedzieć, że sytuacja jest na tyle stabilna, aby podjęta została decyzja o powrocie uczniów do szkół.

Zmiany w egzaminie maturalnym

Szczególnie trudności z przygotowaniem się do egzaminu maturalnego mają maturzyści, którzy podejdą do niego w maju 2021 roku. Zarówno na wiosnę jak i obecnie ich edukacja odbywa się w trybie zdalnym. Oznacza to, że aż 1/3 okresu nauki, maturzyści nie mieli możliwości uczęszczać na zajęcia. Edukacja zdalna na pewno nie jest na tyle efektywna co nauczanie stacjonarne, a co za tym idzie, zdanie egzaminów maturalnych może nie odbyć się na zadowalającym poziomie. Co na to Ministerstwo?

Zmniejszenie zakresu wiedzy na egzamin maturalny o 20-30%?

Minister Czarnek poinformował, iż od końca października w Ministerstwie pracuje zespół odpowiedzialny za zmniejszenie zakresu wymaganej wiedzy na egzaminie maturalnym o około 20-30%. Podstawa programowa ma być lepiej dopasowana do do przedmiotów egzaminacyjnych i do nauki zdalnej.

Konieczność zmniejszenia wymaganego materiału została argumentowana przez Ministra tym, iż maturzyści są bezpośrednio poszkodowani pandemią Koronawirusa.

Według Ministra “Ci uczniowie nie byli w stanie zdobyć tak dużej wiedzy, jaką zdobyliby, gdyby nauka odbywała się normalnie, w systemie stacjonarnym i przez cały czas”.

Zmiany na egzaminie maturalnym

Zmniejszenie liczby materiału na egzamin maturalny wymusza zmianę podstaw programowych. Konieczna będzie również zmiana arkuszy maturalnych, które będą dostoswane do nowych realiów. Zgodnie z rekomendacjami zespołów eksperckich (nauczyciele, środowisko akademickie, CKE) Centralna Komisja Egzaminacyjna rozpocznie proces przygotowywania arkuszy maturalnych, których zakres wiedzy potrzebnej do zdania egzaminu będzie o 20-30% mniejszy.

Zaproponowane zmiany mają charakter jednorazowy, co podkreślił Minister. Są zmianami wprowadzonymi na ten rok akademicki, aby wyrównać szanse i porównywalność wyników maturzystów z innych roczników.

“Po konsultacjach zostanie opracowana ostateczna wersja rozporządzenia z załącznikami, jeszcze w grudniu tego roku. CKE mogła przygotować skorygowane arkusze egzaminacyjne i zmieniony informator egzaminacyjny. W związku z tym, uczniowie, rodzice i nauczyciele będą mieli pełną jasność co do tego, co będzie obowiązywało i w jakim zakresie na egzaminie maturalnym w 2021 roku”

Zmiany w egzaminie maturalnym wpłyną na progi punktowe?

Niewątpliwie zmiany w egzaminie maturalnym mogą znaleźć swoje odzwierciedlenie w rekrutacjach na uczelnie wyższe w 2021 roku. Jednak wprowadzone zmiany mają za zadanie wyrównać szanse wśród wszystkich roczników. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, żeby osoby rekrutujące się na studia w danym roku miały takie same szanse niezależnie od roku, w którym zdawały maturę. Jak zostało zaznaczone przez Ministra, zmiany mają charakter jednorazowy i są odpowiedzią na utrudniony dostęp do edukacji w roku 2020.

Zapraszamy również na naszego Facebooka, gdzie na bieżąco możesz być informowany o nowych zmianach i komunikatach z Ministerstwa nauki.