Zdrowie środowiskowe i BHP – studia II stopnia

Szanowni Państwo,

zapraszamy na studia II stopnia na kierunku zdrowie środowiskowe i bhp. Studia prowadzone są na Wydziale Nauk o Zdrowiu GUMed i trwają 2 lata (4 semestry).
Jest to jedyny taki kierunek w Polsce, dzięki czemu Absolwenci są bezkonkurencyjni na rynku pracy i 100% z nich pracuje w zawodzie!

Studia pozwalają także na naukę jako 2 kierunek studiów w trakcie kontynuacji nauki na studiach w tematyce I stopnia.

Studia II stopnia umożliwiają uzyskanie interdyscyplinarnej i zaawansowanej wiedzy oraz umiejętności z zakresu szeroko rozumianych nauk o zdrowiu (problemy zdrowia, ocena ryzyka zdrowotnego), przyrodniczych (biologia molekularna, biostatystyka) i nauk
o zarządzaniu (małe i średnie przedsiębiorstwa, zarządzanie projektami, zarządzanie BHP).

Kończąc studia nabywają Państwo uprawnienia starszego inspektora
ds. bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704 z póź. zm.), a po rocznym stażu pracy – specjalisty ds. BHP. Jest to najwyższe stanowisko jakie można osiągnąć w służbie BHP! A co więcej, po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego oraz zdaniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, można zostać specjalistą w ochronie zdrowia do spraw zdrowia środowiskowego.

Moduły zajęć w ramach specjalności zostały tak dobrane, aby umożliwić studentom rozwijanie zainteresowań oraz samodzielne kształtowanie swojej kariery zawodowej. Zajęcia praktyczne, mające na celu nabywanie umiejętności i kompetencji społecznych przydatnych w pracy zawodowej, są realizowane w formie ćwiczeń (w tym laboratoryjnych), seminariów oraz praktyk. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich oraz specjalistów reprezentujących różne środowiska zawodowe.

Program studiów był konsultowany ze specjalistami i jest ukierunkowany na potrzeby pracodawców. Absolwent uzyskuje przygotowanie zawodowe do:

pełnienia funkcji kierowniczych w:

  • administracji Unii Europejskiej, administracji państwowej i samorządowej (wydziały zdrowia i środowiska oraz inne jednostki administracji państwowej i samorządowej),
  • jednostkach zajmujących się zdrowiem publicznym i epidemiologią,

zajmowania samodzielnych stanowisk w:

  • firmach produkcyjnych: główny specjalista ds. zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy,

pracy w:

  • firmach szkoleniowych i konsultingowych: specjalista ds. ocen oddziaływania na środowisko, zdrowia środowiskowego,
  • szkołach wyższych i średnich – edukacja w zakresie zdrowia środowiskowego; jednostki naukowo-badawcze,
  • innych instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą problematyką środowiska i zdrowia.

Oferta studiów II stopnia kierunku zdrowie środowiskowe kierowana jest nie tylko do absolwentów studiów I stopnia tego kierunku, ale również kierunków pokrewnych (medycznych, przyrodniczych, chemicznych itd.). Dzięki studiom zdobywasz równocześnie dwie specjalizacje! Nasi Absolwenci są poszukiwani przez Pracodawców.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej i funpage’a na FB i Instagramie. Dodatkowo, w załączeniu przesyłam ulotkę informacyjną.

źródło:

http://zdrowiesrodowiskowe.gumed.edu.pl/

https://rekrutacja.gumed.edu.pl/20784.html

 Masz pytania? Napisz, dzwoń – postaramy się odpowiedzieć J

Zapraszamy!!